Matkalla työelämään –hankkeessa (1.10.2017 – 31.3.2020) luodaan uusi ja kustannustehokas työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaava mentorointimalli kotivanhemmuuden tai terveydellisten syiden vuoksi pitkään poissa työmarkkinoilta olleille maahanmuuttajille. Yhteistyöhön perustuva mentorointimalli kehitetään yhdessä järjestötoimijoiden, työvoimaviranomaisten, kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Mallia kehitetään pilotoimalla vähintään 90 maahanmuuttajalle mentorointia pk-seudulla ja Oulussa, jossa järjestösektorin rekrytoimat vapaaehtoiset ja opiskelijat mentoroivat TE-toimiston ja järjestöjen kautta aktoreiksi valikoituneita, vapaaehtoisesti osallistuvia työelämään suuntaavia maahanmuuttajia. Mentorointi on aktivoivaa ja tavoitteellista toimintaa, jossa päämääränä on maahanmuuttajan työllistyminen, koulutukseen pääsy tai yrittäjäksi ryhtyminen.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Lisätietoja sekä ilmoittautuminen mukaan mentoriksi tai aktoriksi: Gunta Ahlfors, gunta.ahlfors@vaestoliitto.fi, puh. 040 653 0057