Tunnista kansainvälinen osaaja -hankkeessa (2020-2022) kehitetään uusia menetelmiä, jotka edesauttavat tunnistamaan ja luottamaan koulutettujen maahanmuuttajien ulkomailta tuotuun koulutukseen ja osaamiseen. Tarkoituksena on tuoda kansainvälistä osaamista yrityksiin sekä työllistää koulutettuja maahanmuuttajia omalle alalle pienentäen ylikoulutusastetta.

Hankkeessa luodaan uusi lähestymistapa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseen. Tässä toiminnassa tuetaan yhteistyöhön tulevia yrityksiä kohtaamaan kansainvälisiä osaajia ja lisätään luottamusta heillä olemassa olevaan ammattitaitoon. Toiminnassa keskitytään työnantajan ja työnhakijan tuettuun kohtaamiseen, innostetaan kansainvälisten osaajien mukaantumasta osaamisesta ja potentiaalista ja samalla tarkastellaan mahdollisia ulkomaalaistaustaisia tahattomasti syrjiviä rekrytointikäytäntöjä.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Lisätietoja
Gunta Ahlfors, gunta.ahlfors@vaestoliitto.fi, puh. 040 653 0057
Inka Saarela inka.saarela@vaestoliitto.fi 040 662 8591