Vaikuttamistoiminnalla pyrimme siihen, että maahanmuuttajien kotoutumiselle on suotuisat olosuhteet. Onnistunut kotoutuminen on edellytys toimivan monikulttuurisen yhteiskunnan rakentumiselle.

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat kasvava osa suomalaista väestöä. On kaikkien etu, että heillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään ja osallisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä syystä vaikuttamistoimintamme kohdentuu erityisesti lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyviin kysymyksiin. Tämän lisäksi pyrimme vaikuttamaan yleiseen asenneilmapiiriin.

Vaikuttamistyötä teemme monella tavalla. Annamme esimerkiksi lausuntoja lakimuutoksista, uusista laeista sekä hallitus- ja politiikkaohjelmista. Asiantuntijoina olemme kuultavina erilaisissa neuvottelu- ja valiokunnissa. Järjestämme myös tiedotusvälineille taustatilaisuuksia alaamme liittyvistä ajankohtaista aiheista. Vaalien alla tuomme esiin valittuja vaaliteemoja puoluetoimistojen ja vaaliehdokkaiden tietoon.

Olemme myös edustettuina muun muassa Lapsiasiavaltuutetun työtä tukevassa Lapsiasianeuvottelukunnassa sekä erilaisten hankkeiden ohjausryhmissä (linkki Yhteistyötahot).

Euroopan Unionissa teemme vaikuttamistyötä kattojärjestömme COFACE:n (Confederation of Family Organizations) kautta. Osallistumalla COFACE:n työryhmiin teemme esimerkiksi kannanottoja ajankohtaisiin EU:ssa käsiteltäviin asioihin.

http://www.coface-eu.org