Vuonna 2011 Monikulttuurinen osaamiskeskus teki yhteistyötä muun muassa seuraavien tahojen kanssa:

Nimetyt jäsenyydet

 • Confederation for the Family Organizations in the European Union (COFACE) hallintoneuvoston varajäsen ja työryhmän puheenjohtaja
 • European Commission, Thematic Working Group on Early School Leaving jäsen
 • Lapsiasianeuvottelukunnan asiantuntijajäsen 
 • Sisäasiainministeriön Somaliasioiden asiantuntijaryhmän jäsen
 • Lastensuojelun Keskusliiton Lapsen oikeuksien ja kansainvälisen lasten suojelun neuvottelukunnan jäsen
 • SPR:n Maahanmuuttajaohjelman ohjausryhmän jäsen
 • Ihmisoikeusliiton Kitke-hankkeen ohjausryhmän jäsen
 • Helsingin kaupungin Opetusviraston MANUVA-hankkeen koordinointiryhmän jäsen
 • Familia Clubin Duo-hanke – ohjausryhmän jäsen
 • Espoon Osallisena Suomessa – ohjausryhmä jäsen
 • Vantaan Osallisena Suomessa – ohjausryhmän jäsen
 • THL – Etnokids tutkimushankkeen ohjausryhmän jäsen
 • THL:n Kotoutumisen indikaattorit asiantuntijatyöryhmän jäsen
 • IOM Youth-hankkeen tukiryhmä
 • Maria Akatemia ry:n Masu-hankeen ohjausryhmä
 • DIAK Arjesta voimaa- hankkeen selvitysryhmä
 • Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Chili-hankkeen ohjausryhmä
 • Suomen Mielenterveysseuran Tasapaino-valmennus –hanke
 • Helsingin yliopisto ja Palmenia Nuorten Ikihyvä –hankkeen suunnitteluryhmä
   

Toimimme myös seuraavissa verkostoissa:

 • Monikulttuurisen lapsen etu –verkoston jäsen
 • Suomen Pakolaisapu ry:n koordinoima VETO-verkosto – toimikunnan jäsen
 • Paperittomat- verkosto (SPR koordinoi)
 • Monikulttuurinen pari- ja perhetyön verkosto (Väestöliitto)
 • Pakolaisjärjestöjen verkosto
 • Venäjä-seminaari työryhmä
 • Wimma-koulutusyhteistyö (Miehen Aika, Ihmisoikeusliitto & Väestöliitto)