Materiaalia

Kaksipuolinen A4 paperi kertoo lyhyesti perustietoa Womentosta, toiminnan ideasta ja työuramentoroinnin prosessista. Vapaasti jaettavissa!

”Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin” on Womenton työuramentorointimalliin perustuva opas. Sen tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä käsikirjana niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan työllistymistä tukevaa kotouttavaa työuramentorointia ammattitaitoisille, koulutetuille maahanmuuttajille.

Metropolia YAMK sosionomian opinnäytetyössä on selvitetty aktorien kokemuksia Womenton mentoroinnista. Tutkimuksessa on selvitetty, millaisena aktorit kokivat mentoroinnin ja millaisina työllistymismahdollisuuksia edistävät tekijät näyttäytyivät mentoroinnissa.

Kokemuksia Womenton mentoroinnista voit lukea Väestöliiton blogista, jossa aktorimme Paula kertoo mentoroinnin etenemisestä ja siihen liittyvistä ajatuksista.

Väestöliiton monikulttuurisen osaamiskeskuksen kymmenvuotisjuhlajulkaisussa ammattilaisille ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneille löytyy myös womentolaisten kirjoittama artikkeli "Mentorointi koulutettujen maahan muuttaneiden naisten kotoutumisen edistäjänä". Kirja ”Olemme muuttaneet – ja kotoudumme” valottaa maahanmuuttoa ja kotoutumista keskeisimmän viimeaikaisen tutkimus- ja kokemustiedon kautta. Anne Alitolppa-Niitamo, Stina Fågel & Minna Säävälä (toim.) Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Helsinki: Väestöliitto, 2013; ISBN 978-952-226-125-0 Tilaukset www.vaestoliitto.fi/nettikauppa. Hinta 26 € + toimituskulut.

Mentorointiopas "Naiset mentoroinnilla yhteisiin tavoitteisiin".

Lisätietoa aihepiiristä

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen uusin julkaisu syrjinnästä työmarkkinoilla on nyt ladattavissa Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta tai klikkaamalla otsikkoa. Raportti on englannin kielellä.

Saraleena Aarnitaival: Väitöskirja (2012) aiheesta Maahanmuuttajanaiset työelämätietoa etsimässä. Tutkimus kotoutumisen tietokäytännöistä.