Väestöntutkimuslaitos tutkii ikääntymistä ja perhesukupolvien välisiä suhteita Suomessa. Näistä teemoista meillä on käynnissä kolme tutkimushanketta: