Eurooppalaisen ikääntymistutkimuksen Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) ohjausryhmä seuraa tutkimuksen etenemistä Suomessa.

Ministeriöiden, yliopistojen ja eläkelaitosten tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä tahtoo juurruttaa tutkimuksen Suomeen, jotta väestön ikääntymisen haasteita voidaan tulevaisuudessa ratkoa paremmin.

Ohjausryhmässä mukana olevat tutkijat aikovat ottaa SHARE-aineistot osaksi opetustaan korkeakouluissa Tutustu kansainväliseen SHARE-hankkeeseen.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Anna Rotkirch, Väestöliitto
Miika Mäki, Väestöliitto
Antti Tanskanen, Turun yliopisto
Barita Rosenström, Signemedia
Heikki Räisänen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Janne Pelkonen, Tela
JP Roos, Helsingin yliopisto
Karoliina Koskenvuo, Kela
Katja Kokko, Jyväskylän yliopisto
Kathrin Komp, Helsingin yliopisto
Laura Pekkarinen, Keva
Mari Aaltonen,Tampereen yliopisto
Mikko Niemelä, Turun Yliopisto
Mirkka Danielsbacka, Väestöliitto
Olli Kangas, Turun Yliopisto
Päivi Luna, Finanssiala ry
Satu Karppanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Seppo Koskinen, THL
Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus
Tarja Tapio, Saimaan AMK
Tuulia Hakola-Uusitalo, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lisätietoja:
Tutkija Miika Mäki