Digitaaliseen hyvinvointiin kuuluu tasapainoinen ja tiedostava median käyttö arjessa
Hankkeen tavoitteet kuvana

 

Miten edistämme tasapainoista digiarkea kotona, työssä ja koko yhteiskunnassa? Kenen tehtävä on pitää huolta suomalaisten digihyvinvoinnista?

Olemme julkaisseet tuoreen tiekartan digitaaliseen hyvinvointiin. Julkaisu on luotu yhteistyössä Demos Helsingin, Väestöntutkimuslaitoksen ja Mediakasvatusseuran kesken. Mediakasvatusseuran sivuilla on julkaistu myös uusi digihyvinvoinnin verkko-opas kansalaisille: Opas tasapainoiseen digiarkeen

Suomalaisten arki on muuttunut nopeasti teknologian täyttämäksi. Ihmisläheinen median käyttö vaatii uusia taitoja, normeja ja säätelyä yksilöiltä, yhteisöiltä ja instituutioilta.

Mediakasvatusseuran, Väestöliiton ja Demos Helsingin hankkeessa Digitaalinen hyvinvointi perheissä on selvitetty digitaalisen murroksen vaikutuksia läheisiin ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin, tuotettu materiaaleja perheiden tasapainoisen digiarjen tueksi sekä kartoitettu toimenpiteitä suomalaisten digihyvinvoinnin tukemiseen.

Päätösseminaarissa tiistaina 12.5.2020 esittelimme hankkeen tuotoksia – ratkaisuja, joilla perheet, pariskunnat ja suomalainen yhteiskunta voivat tutkitun tiedon pohjalta tarttua teknologian tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on tehdä Suomesta digihyvinvoinnin mallimaa.


Muuta ajankohtaista hankkeessa


Tahmeaa teknologiaa Väestöliiton blogi 12.3.2020
Toimittaja-kirjailija Aino-Mari Tuuri valmistelee tietokirjaa Digitaalisesta hyvinvoinnista perheissä, jossa hän hyödyntää hankkeen tuloksia.
Digitaalinen eriarvoisuus 2.0 Valtioneuvoston Selvitys- ja tutkimustoiminnan blogi 18.10.2019
Parisuhde digiajassa Väestöntutkimuslaitoksen Tietovuoto 2.10.2019

 

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä Demos Helsinki oy:n ja Mediakasvatusseura ry:n kanssa. Elokuussa 2020 loppuva hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa (TEAS).