Digitaaliseen hyvinvointiin kuuluu tasapainoinen ja tiedostava median käyttö arjessa
Hankkeen tavoitteet kuvana
Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua valtioneuvoston kanslian julkaisusivulla.
Poliittiset toimenpiteet digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi -Policy Brief luettavissa Tieto käyttöön -sivulla (valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta)

 

Miten edistämme tasapainoista digiarkea kotona, työssä ja koko yhteiskunnassa? Kenen tehtävä on pitää huolta suomalaisten digihyvinvoinnista?

Toukokuussa 2020 julkaisimme tiekartan digitaaliseen hyvinvointiin. Julkaisu on luotu yhteistyössä Demos Helsingin, Väestöntutkimuslaitoksen ja Mediakasvatusseuran kesken. Mediakasvatusseuran sivuilla on julkaistu myös digihyvinvoinnin verkko-opas (Opas tasapainoiseen digiarkeen) sekä valmis vanhempainiltamateriaali, Kohti tasapainoista digiarkea.

Suomalaisten arki on muuttunut nopeasti teknologian täyttämäksi. Ihmisläheinen median käyttö vaatii uusia taitoja, normeja ja säätelyä yksilöiltä, yhteisöiltä ja instituutioilta.

Mediakasvatusseuran, Väestöliiton ja Demos Helsingin hankkeessa Digitaalinen hyvinvointi perheissä on selvitetty digitaalisen murroksen vaikutuksia läheisiin ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin, tuotettu materiaaleja perheiden tasapainoisen digiarjen tueksi sekä kartoitettu toimenpiteitä suomalaisten digihyvinvoinnin tukemiseen.


Muita hankkeen julkaisuja


Tahmeaa teknologiaa Väestöliiton blogi 12.3.2020
Toimittaja-kirjailija Aino-Mari Tuuri valmistelee tietokirjaa Digitaalisesta hyvinvoinnista perheissä, jossa hän hyödyntää hankkeen tuloksia.
Digitaalinen eriarvoisuus 2.0 Valtioneuvoston Selvitys- ja tutkimustoiminnan blogi 18.10.2019
Parisuhde digiajassa Väestöntutkimuslaitoksen Tietovuoto 2.10.2019

 

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos on toteuttanut hankkeen yhteistyössä Demos Helsinki oy:n ja Mediakasvatusseura ry:n kanssa. Syyskuussa 2020 loppunut hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa (TEAS).