Syntyvyyden ja väestökehityksen kysymykset ovat keskeinen osa Väestöntutkimuslaitoksen tutkimustyötä. Olemme perustaneet uuden kansallisen syntyvyyden tutkimusverkoston, jolla on aktiivista julkaisutoimintaa. Syksyllä 2020 julkaisemme myös Väestöliiton uuden väestöpoliittisen ohjelman

Toteutamme vuosina 2020–2021 Generations and Gender Survey -tutkimuksen, jossa tutkimme syntyvyyden muutoksia Suomessa.

Tutkimuslaitos julkaisee vuosikirjaa Finnish Yearbook of Population Research, jossa ilmestyy erityisesti Suomea ja Itämeren aluetta koskevaa väestöntutkimusta. 

Keskeisenä aineistonamme ovat syntyvyyttä koskevat Perhebarometrikyselyt, joita Väestöliitto on kerännyt yli 20 vuoden ajan. Tutkimme syntyvyyttä ja lastensaantia muun muassa vuosien 2015 ja 2017 Perhebarometreissa.

Olemme tutkineet myös hedelmöityshoitokokemuksia, vauvakuumetta sekä aborttien sosiaalihistoriaa Suomessa. 


Julkaisuja:

Tietovuoto. 2018. Suomalaiset haluavat nykyään vähemmän lapsia kuin ennen Väestöntutkimuslaitos.

Rotkirch, Anna, Tammisalo, Kristiina, Miettinen, Anneli ja Berg, Venla. 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Katsauksia E51.

Miettinen, Anneli. 2015. Miksi syntyvyys laskee (pdf). Katsauksia E 49. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Tietovuoto. 2016. Vapaaehtoinen lapsettomuus lisääntyy Suomessa Väestöntutkimuslaitos.

Tietovuoto, 2016. Ovatko puolisot samaa mieltä lastenhankinnasta? Väestöntutkimuslaitos.

Lainiala, Lassi. 2012. Toiveesta toteutukseen. Suomalaisten lastenhankintaa selittäviä tekijöitä (pdf). Katsauksia E 44. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna. 2008. Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet. Perhebarometri 2008 (pdf)Katsauksia E 34. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Miettinen, Anneli. 2010. Voluntary or Involuntary Childlessness? Socio-Demographic Factors and Childlessness Intentions among Childless Finnish Men and Women aged 25–44, Finnish Yearbook of Population Research 2010: 5–24.

Miettinen, Anneli & Basten, Stuart & Rotkirch, Anna. 2011. Gender equality and fertility intentions revisited. Evidence from Finland.  Demographic Research 24(20): 469–496.

Milla Sinnemäki. 2010.  Lastenhankinta-aikeiden ja persoonallisuuspiirteiden yhteys. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. 


Kyselylomakkeita:

Perhebarometri 2015: Barometri 2015
Perhebarometri 2008: Ihmissuhteet ja hyvinvointi 2008
Wellbeing and social relationships 2008 (questionnaire in  English)