Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva järjestö, joka edistää hyvinvointia ja ihmisoikeuksia. Olemme koko väestön asialla rohkeasti omien arvojemme pohjalta. Väestöliitto edistää sääntöjensä mukaisesti perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. 

Väestöliitto on perustettu vuonna 1941 ja meillä on 35 jäsenjärjestöä. Saamme pääosan rahoituksestamme järjestö- ja tutkimustoimintaan suunnattavista Veikkauksen voittovaroista, eri ministeriöiden määrärahoista, yksityisistä rahastoista sekä oman toiminnan tuotoista. 

Väestöliitto-konserniin kuuluvat Väestöliitto ry, Kiinteistö Oy Kalevankatu (Väestöliiton toimitilat)  sekä Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy. Tämä Väestöliiton kokonaan omistama yhtiö tarjoaa neuvonta- ja terapiapalveluja monella paikkakunnalla sekä ammattilaisille täydennyskoulutusta ja työnohjausta sekä kotipalvelua ja lastenhoitoa pääkaupunkiseudulla. Yhtiön tuotto tuloutetaan Väestöliitto ry:n yleishyödylliseen toimintaan.

Väestöliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, luotettavana tutkijana ja kehittäjänä sekä palveluiden tuottajana. Väestöliiton toiminnalla on myös kansainvälinen ulottuvuus. Liitto jalkauttaa toimintaansa ja tekee sitä tunnetuksi tiedottamalla, kouluttamalla ja julkaisemalla toimialaansa liittyviä materiaaleja.

Väestöliitto on perustettu vuonna 1941. Väestöliiton puheenjohtaja on VTL Maria Kaisa Aula ja toimitusjohtaja OTK Eija Koivuranta.
 

Tutustu Väestöliiton historiaan valokuvien avulla uudessa kuvagalleriassa.