Mediapaketti: Hyvä kysymys -palvelu ja Väestöliiton asiantuntijat

Hyvä toimitus!

Tästä mediapaketista löydätte esittelytekstin jälkeen listan Väestöliiton asiantuntijoista yhteystietoineen sekä ajankohtaisia sisältöpoimintoja Väestöliiton maksuttomasta Hyvä kysymys -palvelusta teemoittain: 

  • vanhemmuus  
  • läheiset ihmissuhteet ja mielen hyvinvointi
  • nuorten hyvinvointi

Kun ihmissuhteet, nuorten elämä ja vanhemmuus askarruttavat yleisöänne, Väestöliiton asiantuntijat ja Väestöliiton Hyvä kysymys -palvelu www.hyvakysymys.fi tarjoavat luotettavaa ja asiantuntevaa tietoa, taustoja, näkökulmia ja maksuttomia nettipalveluja.

Kokosimme tähän mediapakettiin Hyvä kysymys -palvelun kävijöitä kiinnostavaa ja ajankohtaista aineistoa, joita voitte käyttää mediasisältöjen tukena tai joihin voitte linkittää juttujen yhteydessä. Nämä poiminnat ovat vain pintaraapaisu siitä tietoaineistosta ja niistä palveluista, jotka Väestöliitto kumppanijärjestöineen on koonnut palvelusivustolle.

Kokosimme lisäksi listan Väestöliiton asiantuntijoista, joihin voitte olla suoraan yhteydessä, kun nuorten elämä ja seksuaalinen hyvinvointi, pienten lasten vanhemmuus tai nuorten aikuisten intiimit ihmissuhteet ja mielen hyvinvointi askarruttavat tai kun haluatte kysyä yleisemmin Hyvä kysymys -palvelusta tai Väestöliiton maksuttomista palveluista.

Miksi Hyvä kysymys -palvelua tarvitaan juuri nyt?

Sota Ukrainassa on herättänyt huolta ja ahdistusta meissä kaikissa, niin lapsissa kuin aikuisissa. Tästä mediapaketista ja Hyvä kysymys -palvelusta löydät asiantuntija-artikkeleita mm. siitä, miten pelottavia ja huolestuttavia asioita voi ja kannattaa käsitellä lapsen kanssa.

Koronaepidemian aikana mielenterveys, hyvinvointi ja työssä tai opinnoissa jaksaminen ovat joutuneet koetukselle. Erityisesti pienten lasten vanhempien jaksaminen ja parisuhdetyytyväisyys ovat heikentyneet ja ahdistuneisuus, yksinäisyys ja masennus lisääntyneet. Vanhemmat kaipaavat tukea ja toivoa.

Nuorilla opinnot, ystävyyssuhteet ja seurustelu etänä lisäsivät yksinäisyyttä, ja moni kysymys jäi ilman vastausta. Väestöliiton palveluissa nuoret voivat keskustella ja kysyä kaikkein arkaluontoisimmistakin asioista, saada tukea ihmissuhteisiin ja seksuaaliseen hyvinvointiin.

Vuorovaikutus on muuttanut muotoaan ja tapahtuu nyt usein etänä tai verkossa. Tämä vaikuttaa työelämään, läheisiin ihmissuhteisiin, lapsiin ja aikuisiin. Myös palvelut tavoittavat ihmiset heille tutuissa verkkoympäristöissä.

Hyvä kysymys -palvelussa voi maksutta keskustella chatissa asiantuntijan kanssa tai vertaisryhmässä, käydä verkkokursseja, tehdä testejä oman tilanteen arvioimiseksi tai vaikka kuunnella omaan elämäntilanteen liittyviä luentoja ja podcasteja. Kysymys-vastaus-palstalta tai asiantuntijoiden laatimista artikkeleista voi löytää paljon hyödyllistä tietoa.

Seuraavaksi Väestöliiton asiantuntijat ja sen jälkeen linkkejä ajankohtaisiin sisältöihin teemoittain.

**********
Asiantuntijamme:
Ota yhteyttä, autamme mielellämme!
Väestöliiton maksuttomat palvelut
Marina Wetzer-Karlsson, ohjelmajohtaja, maria.wetzer-karlsson@vaestoliitto.fi, p. +358 40 084 8343

Hyvä kysymys -verkkopalvelu
Taru Kivelä, palvelupäällikkö, taru.kivela@vaestoliitto.fi p. +358 40 640 3887

Poikien Puhelin
Anders Huldén, palvelupäällikkö, anders.hulden@vaestoliitto.fi p. +358 40 669 5019
seksuaalikasvatus, sukupuolen moninaisuus, yhdenvertaisuus

Nuoruuden ihmissuhteet
Maria Nikunlaakso, palvelupäällikkö, maria.nikunlaakso@vaestoliitto.fi
p. +358 40 742 5626 Nuorten seksuaalinen hyvinvointi, seksuaalikasvatus ja -neuvonta

Viivi Sihvonen, asiantuntija, viivi.sihvonen@vaestoliitto.fi p. +358 50 302 5935
Nuorten seksuaalinen hyvinvointi, seksuaalikasvatus, seksuaalineuvonta

Heli Vaaranen, johtava asiantuntija, heli.vaaranen@vaestoliitto.fi p. +358 40 557 8058
Parisuhde, sinkkuus, mielenterveys, ero

Kannustava vanhemmuus
Heidi Schrooten, palvelupäällikkö, heidi.schrooten@vaestoliitto.fi p. +358 40 705 8444

Johanna Sassali, asiantuntija, johanna.sassali@vaestoliitto.fi p. +358 40 680 4373
Vanhemmuus, parisuhde, seksuaalisuus ja terveys

**********

VANHEMMUUS

Artikkelit:

Hyökkäys Ukrainaan voi ahdistaa ja pelottaa niin lasta kuin vanhempaakin – Kuinka tukea lasta?
Lapsi voi nyt altistua Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäystä koskeville mediasisällöille, huomata aikuisten huolestuneita ilmeitä tai kuulla keskusteluja tilanteesta. Pelottavalta mediasisällöltä ja huolestuttavilta maailman tapahtumilta ei aina pystytä lapsia suojaamaan, vaikka siihen on hyvä pyrkiä. Lue, kuinka pelottavia ja huolestuttavia asioita voi käsitellä lapsen kanssa.

Varhainen vuorovaikutus – kannustavan kasvatuksen ja kehotunnekasvatuksen perusta
Varhainen vuorovaikutus on vauvan käytöksen takana olevien viestien ja tarpeiden tulkintaa, niihin eläytymistä, ymmärtämistä sekä sanoittamista. Vauva viestii omista tarpeistaan äänin, ilmein ja elein. Hän voi viestiä esimerkiksi nälkää, likaista vaippaa, kipua, väsymystä, seuran, hellyyden tai hoivan kaipuuta. Vanhempi oppii hiljalleen tulkitsemaan vauvan lähettämiä viestejä ja toimimaan niiden mukaan.

Mediasta nousevat pelot – kuinka tuen lastani?
Lapsi voi törmätä pelottavaan tai hämmentävään kuvamateriaaliin esimerkiksi vanhemman katsoessa uutisia. Lapsi voi törmätä niihin myös itse surffaillessaan netissä tai somessa. Lapsia on hyvä pyrkiä suojaamaan pelottavalta mediasisällöltä, vaikka kaikkia pelottavia aiheita ei pystytä millään välttämään. Oleellista onkin, kuinka pelkoa ja hämmennystä aiheuttaneista asioista puhutaan lapsen kanssa.pelottavia aiheita ei pystytä millään välttämään. Oleellista onkin, kuinka pelkoa ja hämmennystä aiheuttaneista asioista puhutaan lapsen kanssa.

Vanhempi, ota puheeksi
Oman kehon arvostamista, suojaamista ja hyväksymistä harjoitellaan pienestä pitäen. Lapsi saa tärkeimmät tiedot ja taidot siihen omilta vanhemmiltaan. Turvataidoista ja muista kehoaiheista voi olla toisinaan haastavaa keskustella lapsen kanssa. Aihe on laaja ja oikeiden sanojen löytyminen voi tuntua hankalalta. Uudet Puheeksi ottamisen kortit ovat hyvä apuväline ikätasoiseen, iloiseen ja helppoon keskusteluun!

Verkkokurssi:

Instavauvat ja digitaaperot
Monenlaiset laitteet ja ruudut ovat tulleet osaksi arkeamme. Moni vauva liittyy sosiaaliseen mediaan jo ennen syntymäänsä. Vauvat syntyvät ja kasvavat ruutujen ulottuvilla ja media-alustoilla näkyen, opetellen ja oppien, mutta palveleeko ruutu vauvaa vai vauva ruutua? Tämä kurssi tukee vanhempia toimimaan vastuullisesti, hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia ja välttämään ongelmia.

Palveluja:

Perhepulma-chat
Perhepulma-chatissa voi keskustella kahden kesken Väestöliiton asiantuntijan kanssa vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, läheisyyteen tai seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Palvelussa voi asioida suomeksi tai englanniksi. Chatissa voi sopia jatkokeskusteluajan sopivaan aikaan.

Perhepulmapuhelin
Väestöliiton Perhepulmapuhelin palvelee alle kouluikäisten lasten vanhempia vanhemmuuteen, ihmissuhteisiin, lasten kasvatukseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä huolissa ja kysymyksissä numerossa 040 668 4101.  Numeroon voi jättää soittopyynnön joko tekstiviestinä tai ääniviestinä.

 

LÄHEISET IHMISSUHTEET JA MIELEN HYVINVOINTI

Artikkelit:

Miksi väkivaltaisesta suhteesta lähteminen on niin vaikeaa?
Artikkeli selittää epäterveen kiintymyssuhteen synnyn kaltoinkohtelijaan traumakiintymyksen kautta. Itsetunnon tuhoava suhde alkaa vaikuttaa ainoalta vaihtoehdolta.

Miksi henkilökohtaiset rajat ovat tärkeitä ja miten rajoja voisi oppia puolustamaan läheisissä ihmissuhteissa?
Miksi meidän voi olla vaikea asettaa omia rajojamme? Asiaa voivat selittää mm. empaattisuus, konfliktin välttämisen halu sekä tarve saada hyväksyntää. Ihmisestä voi tulla rajaton.

Työkaluja parisuhteen parantamiseen Väestöliitosta
Korona-aika sai monen hermot kiristymään. Parin luontaiset olosuhteet ovat muuttuneet. ”Heippa, mä lähden töihin” on muuttunut monissa kodeissa kotiin jäämiseksi. Moni asia helpottui. Työmatkat jäivät pois. Voitetaan aikaa perheelle. Voitetaan aikaa kodille ja yhdessäololle. Mutta kuinka kauan voitto tuntuu virkistävältä?

Seksuaalisuus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen
Seksuaalisuus ja seksi niin raskauden aikana kuin synnytyksen jälkeen voivat herättää kysymyksiä. Esiin voi nousta myös haasteita. Raskaus ja vauvan syntymä vaikuttavat elämään suuresti. Uudessa tilanteessa on hyvä oppia puhumaan sen herättämistä tunteista, mieltä painavista asioista ja mahdollisista käytännön ongelmista.

Sinulle, jonka kumppani on ollut uskoton
Uskottomuus aiheuttaa usein kriisin parisuhteeseen. Silloin on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Asian käsittely joko yksin tai yhdessä tulee mahdolliseksi vasta, kun suurimmat tunnekuohut ovat väistyneet.

Verkkokurssi:

Minä ja me parisuhteessa
Minä ja me parisuhteessa -verkkokurssi on maksuton ja tarkoitettu pienten lasten vanhemmille. Vahvakin parisuhde tarvitsee huomiota, kun perheeseen tulee lapsi. Tässä kaksivaiheisessa verkkokokonaisuudessa on luvassa oivalluksia ja ratkaisuja parisuhteen vahvistamiseen.

Palveluja:

Psykoterapeutti vastaa nuorten aikuisten parisuhteen ongelmiin päivystyschatissa
Päivystyschatissa voi keskustella kahden kesken, luottamuksellisesti ja nimettömästi kokeneen psykoterapeutin kanssa torstaisin klo 18–20.  Chat on suunnattu n. 20–34-vuotialle.  Palvelu on maksuton.

NUORTEN HYVINVOINTI

Artikkelit

Millainen on penis?
Tietoa peniksen anatomiasta ja toiminnasta. Peniksiä on monen kokoisia, näköisiä ja värisiä, niin kuin ihmisiäkin. Informatiivisen artikkelin kuvituksena on piirretty anatominen kuva peniksestä.

Olenko koukussa itsetyydytykseen tai pornoon?
Nuoret pohtivat joskus sitä, voivatko he olla riippuvaisia pornon katselusta tai itsetyydytyksestä. Artikkelissa arvioidaan sitä, minkälaisia ovat ne tilanteet, joissa oma käytös tai toiminta tuntuu ongelmalliselta tai on muuttunut tavallista elämää haittaavaksi.

Entä, jos seksi ei kiinnosta?
Monilla seksuaalinen kiinnostus herää viimeistään murrosiän myötä. On kuitenkin normaalia, että kaikkia nuoria seksi ei kiinnosta. Millaisia asioita voi liittyä siihen, ettei seksi kiinnosta?

Miten tulla ulos kaapista porukoille?
Seksuaalisen suuntautumisen pohdinnoista voi kertoa harkitusti itse valitsemilleen henkilöille silloin, kun se tuntuu itselle hyvältä ajatukselta ja ennen kaikkea turvalliselta.

Kampanja:

Väestöliiton vuosittainen Mun valinta -kampanja tukee 13–19-vuotiaita nuoria omien valintojen tekemisessä ja omien rajojen tunnistamisessa sekä niistä kommunikoimisessa. Tänä vuonna teemana on seksuaalinen häirintä, siihen puuttuminen ja vuorovaikutustaitojen oppiminen. Kampanja järjestetään viikolla eli 20 eli 16.–20.5.2022.

Verkkokurssi:

Massimaisteri
Väestöliiton Poikien Puhelimen toteuttama Massimaisteri on kaikille 13–18-vuotiaille suunnattu, noin 40 minuutin pituinen verkkokurssi. Massimaisteri-kurssilla pohdimme yhdessä elämän suuria kysymyksiä kuten sitä, mistä voisi saada lisää rahaa, mitä tapahtuu, jos laskut jäävät maksamatta ja miten rahaa voisi käyttää kestävämmin. Kurssilla opit muun muassa säästämisestä, kestävästä kulutuksesta, mainonnalla vaikuttamisesta ja lainanotosta.

Podcast:

POIKAST
Väestöliiton Poikien Puhelimen livepodcast Poikast on vuorovaikutteinen livepodcast, jossa puhutaan nuorten maailmaan liittyvistä ilmiöistä. Lähetyksissä nähdään asiantuntijavieraita, joiden kanssa keskustelua käyvät Poikien Puhelimen asiantuntija sekä nuorten ääntä edustava juontaja Eevert. Katsojat voivat osallistua keskusteluun Twitch-striimin chat-ikkunassa.

Q&A:

Q&A seksuaalisuudesta nuorille
Palstalla vastataan 13–19-vuotiaiden nuorten lähettämiin viesteihin, jotka liittyvät murrosikään, seksuaaliseen hyvinvointiin tai ihmissuhteisiin. Viesteihin vastaavat Väestöliitossa koulutetut seksuaalisuuden asiantuntijat.

Nuorille suunnattuja Väestöliiton palveluja ja tietoa murrosiästä, seksuaalisesta hyvinvoinnista ja ihmissuhteista kootusti: https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/nuorten-vaestoliitto-artikkelit/

Hyvää loppukevättä toivottaen
Väestöliiton väki