Alli Paasikiven säätiö ja Merck Oy tukevat Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen koordinoimaa Synty-verkostoa

Tuen avulla Synty-verkosto edistää hedelmällisyystietoisuutta ja saattaa yhteen syntyvyystutkijoita Suomesta ja muista Pohjoismaista.

Synty-verkosto on Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen koordinoima suomalaisista syntyvyyden ja hedelmällisyyden tutkijoista koostuva ryhmä, jonka tavoitteena on yhdistää ja edistää tutkimusta ja tiedettä. Vuonna 2021 verkosto keskittyy edistämään hedelmällisyystietoisuutta, eli sitä että ihmiset olisivat tietoisia hedelmällisyyteen vaikuttavista tekijöistä ja voisivat pohtia avoimesti lastensaantitoiveitaan jo varhaisessa vaiheessa elämää.

Alli Paasikiven Säätiön myöntämällä apurahalla ja Merck Oy:n tuella Synty-verkosto tukee hedelmällisyystietoisuuden levittämistä ja saattaa yhteen syntyvyystutkijoita Suomesta ja muista Pohjoismaista. Verkosto työskentelee aktiivisesti luodakseen Suomeen yhteiskunnallisia rakenteita, joilla tuetaan yksilöitä heidän lastensaantia koskevissa pohdinnoissaan sekä madaltaakseen kynnystä käydä avointa keskustelua lapsitoiveista jo nuoruudessa. Alli Paasikiven Säätiön ja Merckin tuki on mahdollistanut toiminnan käynnistämisen, ja niiden mukanaolo vahvistaa Synty-verkoston viestiä ja laajentaa sen yhteiskunnallista näkyvyyttä.

Synty-verkosto koostuu monipuolisesta joukosta syntyvyystutkijoita, jotka julkaisevat verkoston nimissä kirjoituksia, kannanottoja ja asiantuntijapuheenvuoroja. Vuonna 2020 perustetussa verkostossa on yli 60 jäsentä. Säännölliset tapaamiset ja asiantuntijoiden välinen vuorovaikutus tukevat korkealaatuista syntyvyyden tutkimusta ja hedelmällisyystietoisuuden edistämistä Suomessa.

Synty-verkosto pyrkii luomaan yhteyksiä myös muiden maiden syntyvyystutkijoihin ja organisaatioihin. Järjestämme marraskuussa 2021 Syntyvyystutkimuksen webinaarin, jossa kuullaan mm. hedelmällisyystietoisuutta muissa Pohjoismaissa tutkineiden ja edistäneiden tutkijoiden asiantuntijapuheenvuoroja. Kutsumalla yhteen hedelmällisyystietoisuutta edistävien kansainvälisten organisaatioiden edustajia Synty luo edellytyksiä toiminnan laajentamiselle ja vaikuttavuutensa tehostamiselle.

Verkoston tavoitteena on myös lisätä nuorten lastensaantiin liittyvää tietoa. Ensisynnyttäjien keski-ikä on ollut pitkään nousussa ja lähentelee Suomessa 30 ikävuotta, minkä myötä lastensaannille jää aiempaa vähemmän aikaa. Lyhentyneen aikaikkunan seurauksena ei-toivottu lapsettomuus on yleistynyt, ja tätä ilmiötä Synty-verkosto haluaa toiminnallaan ja tiedottamisella vähentää. Viestimme on, että henkilökohtaisten perheellistymispäätösten toteuttamisen tulisi olla yhteiskunnallisesti tuettua, päätösten tulisi olla harkittuja ja luotettavaa tietoa omien ratkaisujen tueksi tulisi olla mahdollisimman hyvin saatavilla. Peruskoulussa ja korkeamman asteen oppilaitoksissa keskitytään nykyisin yksipuolisesti raskauden ehkäisystä tiedottamiseen, joka jättää aukkoja nuorten ymmärrykseen lastensaannin rajallisesta aikaikkunasta ja lisääntymistä tukevien julkisten palvelujen tarjonnasta.

Synty-verkoston käynnistymisvaiheessa Alli Paasikiven Säätiön ja Merckin tuki on mahdollistanut tehokkaampaa tiedottamista ja säännöllisten julkaisujen toteuttamisen. Verkoston on ollut mahdollista palkata myös koordinaattori tuen turvin.

”Meille Merckillä on tärkeää, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus tulla vanhemmaksi. Ilolla tuemme Synty-verkoston tärkeää työtä hedelmällisyystietoisuuden kasvattamisessa ja perhe-elämämyönteisen ilmapiirin edistämisessä”, kommentoi Merckin Suomen toimitusjohtaja Johanna Bexar-Hannula.

Syksyllä järjestettävä Syntywebinaari on Synty-verkoston vuoden päätapahtuma ja pyrimme saamaan tilaisuudelle laajaa näkyvyyttä.


Väestöliitto on monipuolinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija, jonka tehtävänä on vahvistaa hyvinvointia ja ihmisten välistä yhteyttä. Väestöliitto edistää erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä perheystävällisyyden, yhdenvertaisuuden, monikulttuurisuuden ja seksuaalioikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Kestävä väestönkehitys on Väestöliiton työtä suuntaava tavoite. Väestöliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta.


 

Lisätiedot:

Synty-verkoston koordinaattori Henri Mikkola,
henri.mikkola@vaestoliitto.fi tai +358 40 702 4496

Synty-verkoston johtaja Venla Berg,
venla.berg@vaestoliitto.fi tai +358 50 369 6429