Alli Paasikiven säätiöltä tukea tutkimushankkeeseen

Alli Paasikiven Säätiön hallitus myönsi 12 tutkimushankeapurahaa, yhteissummaltaan 276 276 euroa. Apurahat julkistettiin Perhe- ja läheissuhteiden tutkimuspäivillä Kuopiossa 26.4.2024.

Väestöliitosta apurahan sai post doc -tutkija Alena Artamonova, jonka tutkimuksen aiheena on ilman sukulaisia olevien, eli ilman kumppania ja lapsia olevien, ikääntyneiden elämä Suomessa.

Ikääntyminen on yksi merkittävimmistä poliittisista kysymyksistä tällä hetkellä, sillä vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa ja samalla yhteiskunta kohtaa heidän pienenevän epävirallisen avun verkostonsa.

Ilman sukulaisia olevat ikääntyneet voivat olla haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, jolla on erityisiä tarpeita. Tutkimuksella onkin tarkoitus arvioida kuin paljon ilman sukulaisverkostoja olevia ikääntyneitä on, selvittää heidän sosiodemografisia ominaisuuksiaan ja missä he maantieteellisesti asuvat. Lisäksi selvitetään olisiko muiden perheenjäsenten ja ystävien mahdollista korvata kumppani ja aikuiset lapset hoivan antajina.

Artamonova, Alena, PhD, MSc: Ageing alone? Kinless older adults and availability of substitute caregivers in Finland, Väestöliitto. Postdoc-tutkimus.

Lisätietoja

Alyona Artamonova, post doc -tutkija

Alli Paasikiven säätiön verkkosivuilla