Eduskuntavaalit 2023 – Kestävä väestönkehitys tulevan hallituksen agendalle

Väestöliiton eduskuntavaalitavoitteet.

Kestävä väestönkehitys luo hyvinvoinnin perustaa –
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin investoitava

Lapsiperheet ovat aiempaa tyytyväisempiä harjoitettuun perhepolitiikkaan. Myös niiden osuus on hieman vähentynyt, jotka kokevat lapsiperheiden kahtiajaon voimistuneen. Melkein kolmannes lapsiperheistä on kuitenkin joutunut tinkimään perustarpeista kuten ruuasta ja lääkkeistä. Väestöliitto esittääkin eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan keinoja, joilla tilannetta saataisiin korjattua.

– Uusin Väestöntutkimuslaitoksemme tekemä kysely osoittaa, että kansalaisten tyytyväisyys harjoitettuun perhepolitiikkaan on lisääntynyt. Tämä on ilahduttavaa. Samanaikaisesti toimintaympäristössämme olevat monet haasteet ja elinkustannusten nousu on kärjistänyt sitä huolestuttavaa suuntaa, että 29 prosenttia lapsiperheistä joutuu tinkimään perustarpeista, melkein yhtä suuri osa lasten harrastuksista ja melkein puolet kodin ja tavaroiden korjauksista. Perheiden pärjäämistä onkin tuettava voimakkaammin, toteaa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Väestöliiton eduskunta- ja hallitusohjelmatavoitteissa esitetäänkin useita toimia perheiden tueksi, mm. lapsilisän sitomista indeksiin, perusturvan tason nostamista, perheellisten opiskelijoiden toimeentulon kohentamista ja eri etuuksiin tehtäviin lapsikorotuksiin tasokorotuksia.

Kestävä väestönkehitys hallitusohjelmaan

Väestöliiton mielestä kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen valittavan hallituksen ohjelmaan on nostettava kestävä väestönkehitys. Tämä edellyttää selkeitä tavoitteita kestävän väestönkehityksen turvaamiseksi ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Kestävän väestönkehityksen turvaamiseksi Väestöliitto esittää

  • seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien vahvistamista
  • nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin sekä tulevaisuuden luottamuksen lujittamista
  • toivotun lastensaannin tukemista kaikkia perheitä ja lapsiystävällisyyttä kohentavalla politiikalla sekä lapsiköyhyyden vähentämistä
  • maahanmuuton lisäämistä ja panostamista kotoutumiseen

Nuorten hyvinvointiin tarvitaan resursseja

Hallitusohjelmaan tarvitaan myös vahva panos nuorten kokeman hyvinvoinnin ja mielenterveyden parantamiseksi. Nuorten tulevaisuuden usko on heikentynyt, mielenterveysongelmat lisääntyneet ja opiskelumotivaatio usein huonontunut. Nuorten pahoinvointi onkin tunnistettava ja siihen on puututtava kiireellisesti.

-Hallitusohjelmassa on linjattava, että lasten ja nuorten mielen hyvinvointi otetaan ohjaamaan kasvuympäristöjen kehitystyötä, myös kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erilaisessa vanhempien tukemisessa, esittää Eija Koivuranta.

Väestöliiton eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet löytyvät tästä.

Lisätietoja tavoitteista antaa toimitusjohtaja Eija Koivuranta, puh. 050 574 1775

Lapsiperheiden mielipiteet perustuvat elokuussa 2022 kerättyyn Perhebarometrikyselyyn, jossa oli kaikkiaan 3398 vastaajaa. Vastaajia, joiden taloudessa on alaikäisiä lapsia, oli 1637. Tyytyväisyysvertailussa tarkasteltiin kyselyn tuloksia suhteessa vuoden 2018 Perhebarometrikyselyn tuloksiin.