Euroopan maiden kehitysyhteistyörahoitus perhesuunnittelulle kasvoi

Funding through all streams 4 countries reporting a decrease 1 country reporting stable funding 7 countries reporting an increase

Perhesuunnitteluun kohdennettuja kehitysyhteistyövaroja vertaileva raportti on julkaistu. Raportti vertailee rahoituksen vuoden 2019 trendejä 12 eri Euroopan maassa.

Raportin mukaan Euroopan maat ovat vahvistaneet perhesuunnittelulle kohdennettua kehitysyhteistyörahoitusta vuonna 2019.

Vuonna 2019 raportin vertailumaat kohdensivat perhesuunnitteluun ja seksuaaliterveyspalveluihin kehitysyhteistyövaroja yhteensä 1,17 miljardia euroa.

Suomen kehitysyhteistyörahoitus perhesuunnitteluun kasvoi vuodesta 2018 vuoteen 2019. Rahoitus raportissa tarkastelluille teemoille, perhesuunnittelulle ja seksuaaliterveyspalveluille kasvoi 19 prosenttia. Tämä johtui suurtelta osin YK:n väestörahastolle UNFPAlle kohdennetun rahoituksen kasvusta. Yleisrahoitus UNFPAlle kasvoi 17,7 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Tutkimuksen teetti Countdown 2030 Europe seksuaaliterveysjärjestöjen verkosto, jonka jäsen Väestöliitto on.

Raportti luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä englanniksi (pdf.)

countdown2030europe logo