Indeksijäädytykset tulee perua

Kuvassa lukee: Indeksijäädytykset tulee perua! Lapsilisän korottaminen hyvää, mutta sen jälkeenjääneisyys tulee korjata! Väestöpoliittinen selonteko pian!

Lausuimme hallituksen esitykseen, jossa käsitellään eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksia sekä lapsilisälain muuttamista. Mielestämme jäädytyksistä tulisi luopua.

Jäädytyksen muodossa toteutettava etuuksien reaalitason leikkaus on mittakaavaltaan merkittävä ja heikentää etuuksiin oikeutettujen ihmisten käytettävissä olevia reaalituloja. Perusturvan taso on jo nyt matala. Väestöliiton käsityksen mukaan indeksijäädytykset heikentävät perusturvan riittävyyttä sosiaaliturvan varassa osittain tai kokonaan elävillä kohtuuttomasti. Jäädytyksistä luopumalla vältettäisiin toimeentulotuen pitkäaikaisen tarpeen lisäystä.

Koetut ja edelleen jatkuvat kriisivuodet haastavat ihmisten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuuden kokemusta. Väestöliitto pitää erittäin tärkeänä, että jokainen Suomessa asuva pyritään pitämään yhteiskunnassa osallisena ja tarjoamalla tukea ja apua kunnioitetaan myös elämässään vaikeuksia kohtaavien ihmisarvoa. Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille lujittaa yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä.

Etuuksien indeksijäädytysten sijasta julkista taloutta voitaisiin tasapainottaa verotuksen kautta esimerkiksi luopumalla ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksesta ja korottamalla haittaveroja.

Lapsilisän korottaminen hyvää, mutta tarvitaan suunnitelma niiden jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi

Ehdotettu lapsilisien korottaminen niissä perheissä, joihin kohdistuu suuri köyhyysriski, on kannatettavaa. Tuen reaalitason säilyttämiseksi lapsilisä tulee jatkossa sitoa uudelleen indeksiin. Lapsilisien reaaliarvon jälkeenjääneisyyden korjaamisesta tulee laatia vaiheistettu suunnitelma.

Väestöliitto ei kuitenkaan kannata sitä julkisessa keskustelussa aika ajoin esillä ollutta ehdotusta lapsilisien uudelleenkohdennuksesta lapsiperheiden kesken eli sitä, että leikattaisiin keski- ja suurituloisten lapsilisiä ja mahdollisesti kohdennettaisiin nämä varat pienituloisten perheiden lapsilisän korottamiseen. Väestöliiton linja on, että kaikkien veronmaksajien tulee osallistua perhekustannusten tasauksen ja sen mahdollisten parannusten rahoitukseen riippumatta siitä, onko veronmaksajalla alle 17-vuotiaita lapsia tai ei.

Väestöliitto painottaa sitä, että perheen perustamisen edellytyksiä ja lapsiperheiden taloudellista tilannetta, palvelutarvetta ja hyvinvoinnin tasoa tulee jatkuvasti seurata ja arvioida ja kehittää toimenpiteitä lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi ja lapsiperheiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseksi.

Väestöpoliittinen selonteon valmistelu käynnistettävä pian

Hallituksen tulisi arvioida, millaisilla toimenpiteillä voitaisiin tukea erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä toteuttamaan omaa lapsilukutoivettaan. Lapsitoiveiden toteuttamisen tueksi toivomme, että hallitusohjelman mukainen väestöpoliittisen selonteon valmistelu käynnistettäisiin mahdollisimman pian. Ikääntyvässä yhteiskunnassa on tarpeen kiinnittää monipuolisesti huomiota pienenevien lasten ja nuorten ikäluokkien hyvinvointiin, terveyteen ja toimeentuloon. Poliittisten päätösten tulisi antaa vahva viesti siitä, että jokainen lapsi on tervetullut eikä perheitä jätetä yksin.

Lue koko lausuntomme lausunnot ja kannanotot sivultamme.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, puh. +358 50 574 1775.