Inhimillisten voimavarojen politiikka Suomen väestönkehityksen tueksi

Väestöliiton syyskokokopuksessa ehdotetut, varsinaisessa kannanotossa samat.

Nyt tarvitaan selkeää väestöpolitiikkaa. Se pitää sisällään panostuksia lapsiin, nuoriin, perheisiin ja perheystävällisyyteen. Koulutukseen tehtävät investoinnit ja maahanmuuton joustavoittaminen sekä väestönkehityksen tietopohjan varmistaminen ovat kaikki yhdessä tärkeitä osatekijöitä kestävän väestönkehityksen toteuttamiseksi, todetaan Väestöliiton syyskokouksen keskiviikkona antamassa kannanotossa.

Väestöliitto esittää inhimillisten voimavarojen politiikkaa Suomen väestönkehityksen tueksi. Kun väestö ikääntyy, ratkaisevaa ei ole yksinomaan ihmisten määrä tai ikärakenne, vaan jokaisen hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien tukeminen. Suomen tulee edelleen pitää seksuaalioikeuksien toteutumista myös kehityspolitiikan prioriteettina.

Perhe-etuuksia ja lasten, nuorten ja perheiden palveluja on edelleen parannettava ja perheiden, lasten ja nuorten palvelujen laadukkaaksi toteuttamiseksi on löydettävä ratkaisuja hyvinvointialaa vaivaavaan työvoimapulaan. Tarvitsemme lisää työntekijöitä niin sosiaali-, terveys- kuin varhaiskasvatus- ja opetusalallekin.

Koulutuksen ja jatkuvan oppimisen merkitys korostuu nyt, kun vihreä siirtymä ja maailman kriisit haastavat vanhoja tapojamme. On huolestuttavaa, että Suomen koulutustaso on jäänyt alle OECD-maiden keskiarvon. Koulutus vaikuttaa niin työvoiman osaamiseen ja tuottavuuteen kuin ihmisten perheellistymiseen. Lapsettomuus on Suomessa erityisen korkeaa niillä, joilla on alhaisempi koulutustaso.

Lue koko kannanotto tästä linkistä.

Toivotun lastensaannin tukemiseksi työelämän on muututtava aiempaa perheystävällisemmäksi. Jokaisen lasta toivovan ja vanhemmaksi tulevan pitäisi kokea, että työntekoa ja lapsiperheen arkea on mahdollista yhdistää inhimillisellä tavalla.

Väestöliitto korostaa perheen ja ihmissuhteiden merkitystä myös maahanmuutossa. Työperäinen maahanmuutto on vain osa kaikesta työhön johtavasta maahanmuutosta. Kotouttamisen vahvistaminen ja perheenyhdistämisen varsin tiukkojen ehtojen lieventäminen edistäisi hyvinvointia ja myös työhön johtavaa maahanmuuttoa.

Kotoutumisen onnistuminen vaatii myös asennemuutosta, jotta maahanmuuttajat pääsevät osallisiksi lähiyhteisöihin ja verkostoitumaan yhteiskuntaamme. Työssä tarvitaan myös kansalaisjärjestöjen antamaa tukea ja niiden tarjoamia osallistumismahdollisuuksia.

Kestävän väestönkehityksen takaamiseksi Väestöliitto esittää:

  • rohkeaa panostusta lapsiin, perheisiin ja lapsiperheellistymiseen
  • koulutustason parantamista
  • perheystävällisyyden toteutumisen tukemista työelämässä
  • seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä hedelmällisyystietoisuuden kohentamista
  • perheenyhdistämisen helpottamista ja kotouttamisen kehittämistä
  • työelämässä pysymisen tukemista nykyistä pidempään myös eläkeiän saavuttamisen jälkeen
  • väestöntutkimuksen ja väestötiedon keräämisen tukemista
  • kuolleisuuden kielteisen kehityksen syiden selvittämistä riippumattomasti
  • vaikuttamista kehityspolitiikan kautta laajemmin seksuaalioikeuksien vahvistumiseen ja ihmisten mahdollisuuksiin päättää lapsiluvustaan