Järjestöt vaativat hallitukselta toimia nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi

Äiti lohduttaa surillista nuorta tyttöä.

Nuorten tilanne koronakriisin keskellä huolestuttaa järjestöjä. Ne vaativatkin hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä, jolla kriisin nuorille aiheuttamia vahinkoja korjataan.

Lapsi- ja perhejärjestöjen verkosto, johon Väestöliitto kuuluu, toteaa, että kriisi on ulottanut vaikutuksensa nuoriin niin perheisiin kohdistuneiden taloudellisten ja psyykkisten paineiden kuin etäopetusjaksojen ja tarjotun tuen puutteiden kautta. Myös yleinen näköalattomuus ja epävarmuus tulevaisuudesta kuormittavat nuoria psyykkisesti.

Järjestöjen mielestä oppilas- ja opiskelijahuolto olisi luonteva tapa tarjota palveluja nuorille, mutta se ei ole pystynyt vastaamaan palvelutarpeeseen. Hallituksen tulisi kiinnittää huomiota kriisin jälkihoidon tarpeiden moniulotteisuuteen. Kriisin jälkihoitoon tarvitaan moniammatillista yhteistyötä sekä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Siinä tarvitaan sekä kohdennettua tukea että universaaleja, koko yhteisön toipumista tukevia toimia.

Järjestöt toivovat myös hallituksen kehys- ja puoliväliriihen kiinnittävän erityistä huomiota myös vauvaperheiden peruspalveluihin sekä toimeentuloon. Ne korostavat, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa. Äkilliset muutokset rahoituksen tasossa voisivat olla kansalaisyhteiskunnan ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta vaikutuksiltaan erittäin kielteisiä.

Lue koko kannanotto tästä linkistä Väestöliiton vaikuttamissivulta.

Lapsi- ja perhejärjestöjen verkostoon kuuluvat Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto.