Jokaisella lapsella on väliä

Kansallinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto, johon myös Väestöliitto kuuluu, julkaisi tänään 17.11.2021 kannanoton muistuttaakseen, että jokaisella lapsella on väliä ja että Lapsen oikeuksien sopimus takaa oikeuden hyvään kohteluun.

Jokaisella lapsella on oikeus tulla kohdelluksi hyvin ja saada osakseen huolenpitoa sekä suojaa väkivallalta ja välinpitämättömältä kohtelulta. Kiusaaminen, syrjintä ja kouluväkivalta ovat edelleen liian yleisiä ongelmia, joilla on vakavia seurauksia lapsille ja nuorille sekä kustannuksia myös yhteiskunnalle. Lapset ja nuoret eivät aina tunne oikeuksiaan tai sitä, jos heitä kohdellaan väärin.

Lapsilla itselläänkin on velvollisuus kohdella toisia hyvin. Kiusaamista, syrjintää ja kouluväkivaltaa voidaan ehkäistä empatiakasvatuksella, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelulla sekä kokonaisvaltaisella turvataito- ja seksuaalikasvatuksella. 

Tästä klikkaamalla siirryt sivustolle Lapsenoikeudet.fi, jossa voit lukea kannanoton kokonaisuudessaan.

Kaksi piirrettyä, hymyilevää lasta seisoo sateenvarjot suljettuina. Vieressä teksti lapsen oikeudet.