Kannanotto kotoutumispalveluiden uudistamiseen

Äiti pitää vauvaa sylissään.

Kotoutumispalveluiden uudistamisessa on huomioitava perhesiteet ja erilaiset mahanmuuton syyt.

Tulevaisuudessa maahanmuutto on tärkeää kestävän väestökehityksen kannalta. Elinvoimaisen hyvinvointivaltion ylläpito edellyttää nykyistä enemmän muuttovoittoa. Tulijoiden mahdollisuuksia löytää yhdenvertainen paikkansa Suomessa, lähiyhteisössä ja työelämässä on parannettava nykyisestä. Osallisuuden kokemus edellyttää syrjinnästä vapaata ja mukaan ottavaa yhteiskuntaa.

Hallitus on antamassa selonteon kotoutumistoimien uudistamisesta eduskunnalle. Kannanotossa selontekoluonnokseen Väestöliitto korostaa maahanmuuttajien perhetilanteiden ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista, kun kotoutumistoimenpiteitä uudistetaan. On tärkeää kuulla itse maahan muuttaneita, kun kehitetään palveluita ja järjestelmiä kotoutumisen edistämiseksi. Seksuaalioikeuksia koskeva tieto olisi saatettava kaikkien maahan muuttaneiden ja oleskelulupapäätöstä odottavien saataville omakielisenä.