Kansainvälistä yhteistyötä lasten turvallisuuden edistämiseksi

Raisa Cacciatore oli 7.–9.3.2023 UNESCOn kutsumana asiantuntijana Oslossa ”Building strong foundations” globaalissa työkokouksessa. Siihen osallistui seksuaalikasvatuksen asiantuntijoita 34 maasta. Tarkoitus oli koota ja kehittää edelleen tietoa, tarpeita ja suosituksia 5–12-vuotiaiden ikä- ja kehitystasoon sovitetusta terveys-, hyvinvointi- ja ihmissuhdekasvatuksesta sisältäen kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen. Ikäkausi on suurten muutosten aikaa, viisivuotias on vielä lapsi, mutta monilla 12-vuotiailla on murrosikä jo pitkällä. Eri ikäisten tarpeet ovat erilaisia. Myös kasvatus vaihtelee paljon eri maissa. Etenkin hygienian ja turvallisuuden haasteet sekä tiedon ja tuen tarve kuukautisista ja turvataidoista nousi esille, toisaalta vaikeus puhua näistä, sekä kaveri- ja mediapaineet. Pyydetyssä ryhmätyössä Raisa toi esiin lapsen psykoseksuaalisia kehitysportaita, itsetunto- ja ystävyyshaasteita, suuria hämmennyksen, epävarmuuden ja rakastumisen tunteita, mutta tiedon niukkuutta ja biologista painotetta. Tarvittaisiin kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja laaja-alaista kasvatusta lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi. Muualta maailmalta mieleen jäi esim. erivärisistä lasihelmistä tehty kuukautiskiertoa simuloiva rannekoru tytöille kertomaan biologiasta ja raskausriskin päivistä, sekä lasten kouluvihon kanteen painettu, tyttöjen lapsiavioliittoja vastustava tiedote vanhemmille: ”Tarvitsemme kirjoja, emme aviomiestä!”

23.–24.3.2023 Raisa Cacciatore vieraili Berliinissä WHO:n kutsumana Euroopan seksuaalikasvatuksen asiantuntijatyöryhmässä. WHO:n Seksuaalikasvatuksen Standardit Euroopassa on tarkoitus päivittää ja kokouksessa kartoitettiin ja ideoitiin ajankohtaisia tutkimuksia ja kehitystarpeita. Etenkin lasten seksuaalisuuden erityisyys, sukupuolen moninaisuus, verkkovälitteiset lähteet ja vanhempien mukaan ottaminen nousivat keskusteluun. Raisan pyydetty puheenvuoro koski lasten kehotunnekasvatusta ja vanhempien osallisuuden ja tuen rakentamista Suomessa. Lähes puolen tunnin esitys materiaaliesittelyineen sai paljon huomiota ja kiitosta. Asiantuntija päivillä kuultiin myös EPF:n tekemän analyysi ääriliikkeistä, jotka rahoittavat vuosittain sadoilla miljoonilla anti-seksuaalioikeudet, anti-abortti, anti-gender toimijoita. Myös monet tunnetut tuotemerkit ovat näissä mukana. Tavoitteenaan vähentää kehitystä ja keskustelua, sen sijaan kylvää riitaa ja vanhakantaista vastakkainasettelua ja lopputarkoituksena murentaa demokratiaa ja saada valtaa. Nämä ääriliikkeet nousevat herkästi esim. vaalien alla ja hyökkäävät järjestöjä sekä yksityisiä henkilöitä vastaan uhkaillen ja valetietoa levittäen. Yleinen sivistys- ja tietotaso sekä luotetut tietolähteet ovat tässäkin aiheessa vahvin valtti valeuutisia vastaan.