Kansanedustaja Hilkka Kemppi Väestöliiton puheenjohtajaksi

Väestöliiton uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi on valittu Väestöliiton uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2025 Väestöliiton syyskokouksessa 30.11.2022.

Hilkka Kemppi tähdentää, että Väestöliittoa tarvitaan yhä tänäänkin. Väestöliiton tarve näkyy monenlaisissa kohtaamisissa, tuki perheille, parisuhteille ja kodeille on tärkeää. Mikään ei voi korvata varhaisia vuosia lapsen elämässä. Samoin hän painottaa ihmissuhdetaitojen ja ihmisoikeusien edistämisen tärkeyttä.

Hilkka Kemppi toimii kansanedustajana lapsi- ja perhepolitiikan kehittämistehtävissä ja on keskittynyt toiminnassaan ja työssään väestöpolitiikan kysymyksiin. Hän on sivistysvaliokunnan, perustuslakivaliokunnan sekä Euroopan neuvoston valtuuskunnan jäsen. Valiokuntien lisäksi hän toimii eduskunnassa parlamentaarisen lapsistrategiakomitean jäsenenä, köyhyysryhmän varapuheenjohtajana, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ITLAn valtuuskunnan jäsenenä, ulkoministeriön alaisessa kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtajana ja kehityspoliittisessa toimikunnassa.

Kemppi toteaa, että hän haluaa olla vahvistamassa Väestöliiton roolia vaikuttajana ja yhteiskunnallisen keskustelun rakentajana. – Tietopohjaiselle ja määrätietoiselle väestöpolitiikalle on nyt kysyntää. Väestöliiton kestävän väestökehityksen ohjelma on erinomainen perusta tähän. Kestävään väestökehitykseen kuuluu kaikinpuolinen perheystävällisyys ja se että mahdollisimman moni voisi päästä toivomaansa lapsilukuun. Sosiaaliturvauudistus ja siinä lapsiköyhyyden vähentäminen on yksi vaikuttamisen painopiste.

Hänen mielestään lapsistrategian edistäminen ja yhteistyö esim. ITLAn kanssa on osa kestävää väestöpolitiikkaa. Toinen tärkeä painotus on ihmisoikeuksien puolesta toiminta etenkin naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä seksuaalivähemmistöjen osalta. Kolmas tärkeä painotus on nuorten mielen hyvinvointi ja nuorten tulevaisuuden luottamuksen vahvistaminen. – Ikääntyneet ja ikääntymisen vaikutukset väestöön sekä ihmissuhteisiin on asia, johon kiinnittäisin enemmän huomiota jatkossa. Tämä liittyy mm. sukupolvien väliseen yhteyteen, omien ikääntyvien vanhempien hoivaan, isovanhempien rooliin, hän toteaa.

Kemppi on myös toiminut kansalaisjärjestöissä aktiivisesti. Hän on ollut Keskustanuorten ja Keskustaopiskelijoiden johdossa kolme vuotta, Nuorisoasuntoliiton varapuheenjohtajana, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksessa, Lahden ensi- ja turvakotien hallituksessa sekä valtakunnallisen setlementtiliiton hallituksessa. Hän johtaa edelleen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaa.