Kansanedustajat kehotunnekasvatuksen koulutuksen puolestapuhujina

Lapset ovat halaamassa

Lasten ja nuorten seksuaalinen turvallisuus, hyvinvointi ja terve kasvu ja kehitys ovat ensisijaista. Sitä edistetään tietoa ja koulutusta lisäämällä.

Iso ongelma on, että lapset vaikenevat heidän kohtaamastaan häirinnästä. Se johtuu suurelta osin aikuisten vaikenemisesta kaikesta seksuaalisuuteen liittyvästä. Lapsia myös vaiennetaan puhumasta näistä asioista, vedoten vanhoihin perinteisiin. Asialliset nimet kehon osille ja toiminnot kielletään ”vessasanoina”, tai ei vastata lapsen kehityksellisiin kysymyksiin.

Avoin, ikätasoinen puhe on kaiken A ja O. Sitä varten ammattilaisilla tulee olla koulutusta ja työkalut aiheeseen. Se mistä voi puhua, sitä voi suojata! Niin varhaiskasvatuksen kuin peruskoulunkin velvoittavat ohjeet kertovat, että lapsen uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon tulee ohjata kunnioittavasti ja kertoa kaiken ikäisille elämän perusedellytykset.

Vanhempien ja ammattilaisten tulee yhdessä murtaa häpeäkasvatuksen ja vaikenemisen tabu. Sovitaan, miten kaikki lapset ja nuoret saavat asiallista terveystietoa kehorauhasta, lasten oikeuksista sekä oman ja toisen kehon kunnioittamisesta. Kaikkien kehot ovat suojelemisen arvoiset sekä yhtä hyvät ja ainutlaatuiset.