Kehotunnekasvatusta on toteutettu onnistuneesti

Piirroskuva, jossa pieni tyttö ja poika leikkivät lääkärileikkiä; toinen kuuntelee toisen sydänääniä.

Väestöliiton kehittämä kehotunnekasvatus on otettu onnistuneesti ja tyytyväisenä vastaan niin ammattilaisten kuin vanhempienkin parissa.

Ammattilaisten valmiudet keskustella ja toteuttaa lapsille suunnattua kehotunnekasvatusta ovat parantuneet heidän oman arvionsa mukaan. Vanhemmat kiittävät, että heidän on helpompaa puhua aiheesta ja lapset tunnistavat nyt yksityisyyden, rajat ja erilaisuuden paremmin.

Olemme Väestöliitossa kehittäneet, tutkineet ja toteuttaneet lasten kehotunnekasvatusta jo vuodesta 2000 lähtien. Mallit, materiaalit ja sisällöt tähän nykypäivänä yhä tärkeämpään terveyskasvatukseen ovat nyt saatavilla. Ne on kehitetty hankkeessamme yhteistyössä kolmen päiväkodin henkilöstön, vanhempien ja lasten kanssa, jotka ovat olleet innoissaan mukana pitkässä hankkeessamme Helsingissä ja Riihimäellä:

”Koko ilmapiiri on muuttunut. On hyväksyttävää puhua omasta kehosta, sen osista ja kaikesta itseen liittyvästä. Se on suurin oivallus sekä lapsille että aikuisille.”

”Koko ryhmän hyvinvointi on tämän myötä parantunut. Lapset ovat oppineet toisistaan ja itsestään enemmän. On helpompi olla.”

Kehotunnekasvatus on pienten lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Se on laaja lapsen hyvinvointiin tähtäävä kokonaisuus. Kehotunnekasvatus sisältää lapsen tasoista tietoa kehosta, tunteista ja oikeuksista. Etenkin aikuiset tarvitsevat ohjeita, miten puhua aiemmin vaietuista aiheista, jotta lasten turvallisuutta voidaan edistää jo varhain. Siinä esimerkiksi puheeksi ottamisen kortit ja omien tunteiden kohtaaminen auttavat, sekä vaikkapa pienet hauskat rooliharjoitukset, joissa aiheesta oppii puhumaan.

Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten osaamista

Keho, tunne, turva -hanke 2019–2021 on STEA rahoitteinen kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli, että varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen ja halu toteuttaa lasten kehotunnekasvatusta vahvistuvat.

Toteutimme kentän kysymyksiin vastaten koulutuksia ja vanhempainiltoja, sekä paljon materiaalia ja työkaluja kehotunnekasvatukseen suomeksi selko- tai selkeällä kielellä, saamen kielillä (inarinsaame, pohjoissaame ja koltansaame) sekä ruotsiksi (svenska klar text). Muun muassa:

  • Selkokielisen Peruskurssin kehotunnekasvatukseen verkossa ammattilaisten vapaaseen käyttöön suomeksi ja kurssin runko ruotsiksi. Löydät ne tästä linkistä.
  • Mitä on kehotunnekasvatus -vihkonen, josta aukeaa kehotunnekasvatuksen laaja-alaisuus.
  • Videoita ja tietoiskuja mm. avoimen puhekulttuurin ja lapsen oikeuksien edistämiseksi sekä häpeän vähentämiseksi.
  • Puheeksi ottamisen kortit ja opas, vanhempainiltamalli, sarjakuvia, lauluja, loruja ja harjoituksia.

Ammattilaiset olivat tyytyväisiä

Loppukyselyssä toukokuussa 2021 100 % suositteli kehotunnekasvatuksen opintoja kaikille lasten kanssa työskenteleville. Lisäksi yhdeksän kymmenestä ammattilaisista kertoi, että heidän halunsa toteuttaa kehotunnekasvatusta on lisääntynyt hankkeen vaikutuksesta ja on ottanut kehotunnekasvatuksen osaksi heidän säännöllistä toimintaansa lapsiryhmässä.

Ammattilaiset arvioivat, että heidän tietonsa ja taitonsa ovat parantuneet mm. turvataitojen ja digiturvataitojen opettamisessa varhaiskasvatuksessa.

Ammattilaiset ovat myös hyödyntäneet verkkomateriaaleja aktiivisesti. Tänä syksynä julkaistu Peruskurssi oli tuttu jo kahdeksalle kymmenestä. Uusilla saavutettavilla kehotunnekasvatuksen verkkosivustollamme on käynyt 101555 marraskuusta 2020 lähtien.

Hankkeessa tuotettuja videoita (noin 60 kpl) on katsottu YouTubessa yhteensä 16564 kertaa (7.10.2021).

Vanhemmat antoivat hyvää palautetta

Vanhemmat totesivat mm., että aiheesta puhuminen on nyt helppoa. Lapset osaavat nimetä aiempaa enemmän kehonosia ja muistavat, että ovat jo kuulleet asioista: ”Kun olen kertonut turvataidoista, hän on sanonut, että kyllä tietää ja on juteltu päiväkodissa”, eräs vanhempi totesi.

Vanhemmat kiittivät myös sitä, että lapsi tietää, mihin ei saa toisia koskea, koska ne ovat yksityisalueita. Heidän mukaansa kaikkien erilaisuuden ja yksityisyyden kunnioittaminen on lisääntynyt.

Kehotunnekasvatuksen verkkosivusto ammattilaisille löytyy osoitteesta: www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

Kommentteja hankkeeseen osallistuneilta ammattilaisilta:

  • ”Lapset puhuvat kehoon liittyvistä asioista avoimesti ja ilman häpeää. He osaavat myös sanottaa mihin koskeminen on ok ja mihin ei. Esim. kakasta ja pippelistä puhuminen on arkipäiväistynyt, lällättely vähenee pian alkuinnostuksen jälkeen.”
  • ”Olen avoimempi ja rohkeampi puhumaan asioista lasten kanssa.”
  • ”Hanke on tuonut sen, että aikuiset tarttuu näihin aloitteisiin, tullut rentoutta ja varmuutta puhua ja puuttua.”
  • ”Meillä eskareilla poistunut kokonaan vessarauhan rikkominen. Vaikka jotkut käyvätkin vessassa ovi auki, heidänkin annetaan olla rauhassa.”
  • ”Lapset ovat hyvin kiinnostuneita aiheesta.”
  • ”Olen superiloinen, että olemme päässeet osalliseksi hanketta. Olen saanut hurjasti eväitä omien lasten kasvatukseen sekä työkaluja toteuttaa tärkeää kehotunnekasvatusta töissä kaikille lapsille ja perheille, sillä heillä on siihen oikeus.”

Yhteystiedot ja lisätietoa:

Raisa Cacciatore raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi, +358 40 529 7155
Henriikka Kangaskoski henriikka.kangaskoski@vaestoliitto.fi +358 40 631 3074
Susanne Ingman-Friberg susanne.ingman-friberg@vaestoliitto.fi, +358 40 662 4580