Kehotunnekasvatusta on vahvistettu osana vasun perusteita 2022

Lapsi saa tietoja ja asenteita monilta ihmisiltä.

Perusteet ohjaavat turvalliseen lapsen kohtaamiseen, opettamiseen ja kokonaisvaltaiseen tukeen. Vuoden 2022 uudistukset tukevat enemmän myös kehotunnekasvatusta!

Kehotunnekasvatus huomioidaan uusissa perusteissa muun muassa näin:

 • Lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon ohjataan kunnioittavasti.
 • Lapsia ohjataan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.
 • Lapsia rohkaistaan kysymään ja lasten kysymyksiin vastataan.

Tutustu tästä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2022.

Väestöliitto suosittaa lisäämään kunnan alueelliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan lauseet:

1) Lapset saavat turvallisuutta edistävää turvataito- ja digiturvataitokasvatusta.
2) Aikuisilla on taito aloittaa puhuminen kehotunnekasvatuksen aiheista ja tarttua lasten aloitteisiin.
3) Lapsilla on oikeus kysyä ja puhua kaikista heitä kiinnostavista aiheista, myös liittyen sukupuoleen, kehoon ja ikätasoiseen seksuaalisuuteen.
4) Lapset saavat kunnioittavaa ohjausta ja tukea esimerkiksi kehoitsetunnon suojaamisessa tai unnutustilanteissa.
5) Lasten vessa- ja kehorauha turvataan.
6) Jokainen lapsi saa ikätasoista tietoa, taitojen harjoitusta sekä myönteisen asenteen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Kuvassa havainnollistetaan kehotunnekasvatuksen laaja-alaisuutta WHO:n Seksuaalikasvatuksen Standardien (2010) aiheiden avulla. Voit käyttää kuvaa vapaasti esimerkiksi kunnan tai oman varhaiskasvatusyksikkösi vasussa ym. Voit ladata kuvan tästä.

Katso lyhyt video suosituksista tästä.

Tässä vielä yksityiskohtaisemmin edellisistä aiheista. Näitä voit hyödyntää esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön omassa vasussa tai ryhmävasussa:

1) Lapset saavat turvallisuutta edistävää turvataito- ja digiturvataitokasvatusta.

 • Opetellaan suostumusta, kosketuksen sääntöjä ja toimintaa hankalissa tilanteissa. Lapset tietävät omat oikeutensa liittyen omaan kehoon.
 • Lapset osaavat toimia ystävällisesti ja turvallisesti medialaitteilla.

2) Aikuisilla on taito aloittaa puhuminen kehotunnekasvatuksen aiheista ja tarttua lasten aloitteisiin.

 • Kaikilla kehonosilla on asialliset nimet, jotka ovat käytössä ryhmässä.
 • Eritteistä ja kehontoiminnoista annetaan tietoa lapsille.
 • Lasten ja aikuisten kehoista puhutaan kauniisti.

3) Lapsilla on oikeus kysyä ja puhua kaikista heitä kiinnostavista aiheista, myös liittyen sukupuoleen, kehoon ja ikätasoiseen seksuaalisuuteen.

 • Lupa puhua, lupa kertoa ja lupa kysyä kaikesta lasta kiinnostavasta.
 • Aikuiset ottavat huomioon lapsen ikä- ja kehitystason vastauksissaan.
 • Aikuiset jatkavat lapsia kiinnostavista aiheista keskustelua ja tutkimista ryhmässä kirjojen, musiikin, askartelun, draaman ym. kautta.
 • Lapsia kiinnostavat muun muassa kehojen erot, eritteet, lisääntyminen, ihastumiset ym.

4) Lapset saavat kunnioittavaa ohjausta ja tukea esimerkiksi kehoitsetunnon suojaamisessa tai unnutustilanteissa.

 • Kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat nähdään luonnollisina. Asioista keskustellaan myönteisen kautta.
 • Aikuiset tunnistavat tavanomaisen ja huolestuttavan seksuaalisen käytöksen.
 • Lapsia ohjataan kunnioittavasti ja ilman häpeää arjen käytösnormeihin.

5) Lasten vessa- ja kehorauha turvataan.

 • Lapsella on oikeus yksityisyyteen.
 • Kehon satuttamiseen ja loukkauksiin puututaan aina esimerkiksi pisarapuuttumisen kautta.
 • Kaikilla on turvallinen olo ryhmässä.

6) Jokainen lapsi saa ikätasoista tietoa, taitojen harjoitusta sekä myönteisen asenteen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

 • Lapset saavat tietoa heille tärkeistä asioista.
 • Kehotunnekasvatus toteutuu osana yleistä terveystietoa.
 • Sukupuolia ei arvoteta tai eriytetä, monenlaisista perheistä kerrotaan myönteisesti.

Toteutetaan yhdessä huippu tärkeää kehotunnekasvatusta osana lasten jokapäiväistä arkea!