Kumita-kampanja kannustaa kondomin käyttöön

Nuori tyttö ja poika otsat vastakkain katsovat toisiaan.

Kumita-kampanja kannustaa nuoria kondomin käyttöön ja ehkäisystä puhumiseen.

Väestöliiton Kumita-kampanja jakaa jälleen kondomit kaikille Suomen 8.-luokkalaisille ja kannustaa kondominkäytön harjoitteluun, vaikka ensimmäiseen seksikertaan toisen ihmisen kanssa olisi vielä pitkä aika. Kun kondomi on nuorelle tuttu jo entuudestaan, on sen käyttö helpompi ottaa puheeksi myös seksikumppanin kanssa.

Kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka viides 8.- ja 9.-luokkalaisista on ollut yhdynnässä, ja heistä joka viides ei ole käyttänyt ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässään. Kumitan 8.-luokkalaisille tekemän verkkokyselyn (n=274) perusteella vaikuttaa siltä, että suuseksissä suojautuu vielä harvempi; joka kuudes vastaaja kertoi harrastaneensa suuseksiä, mutta heistä vain joka neljäs kertoi käyttäneensä siinä kondomia tai suuseksisuojaa.

Ehkäisyn onnistumisen kannalta nuorten on tärkeää tietää miten ja miksi kondomia/suuseksisuojaa käyttää. Yhtä tärkeää on myös tietää, miten ottaa ehkäisyn käyttö puheeksi. Väestöliiton Kumita-kampanja kannustaa nuoria tutustumaan kondomiin ja korostaa, että seksistä, seksuaalisuudesta ja nautinnosta on tärkeää puhua.

”Puhuminen on kaikista tärkein seksitaito, joka mahdollistaa niin nautinnollisen seksin kuin myös ehkäisyn käytön toteutumisen”, toteaa nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntija Nea Piili Väestöliitosta.

Nuoret voivat kokea hankalaksi ehkäisyn käytöstä ja seksiin liittyvistä asioista puhumisen seksikumppanin kanssa. Seksistä puhuminen on kuitenkin opeteltavissa oleva taito, joka ajan sekä harjoituksen kanssa usein helpottuu.

”Osoittamalla esimerkillään, että seksistä saa ja kannattaa puhua, opetetaan nuorille tärkeitä seksuaaliviestinnän taitoja, korjataan virheellisiä uskomuksia sekä luodaan nuorille tilaa ihmetellä ja kysyä”, sanoo Nea Piili.

Yleisin virheellinen uskomus on se, että kondomi vie seksistä nautinnon.

“Useimmiten syynä on kuitenkin vääränkokoinen tai -mallinen kondomi, liukuvoiteen puuttuminen, kondomin käyttöön liittyvä jännitys tai ihan muut syyt, jotka vain laitetaan kondomin piikkiin”, Piili selittää.

Nuorten kanssa työskentelevät ratkaisevassa asemassa

Nuorten kanssa työskentelevillä on merkittävä rooli esimerkin näyttäjinä ja asenteiden välittäjänä.

Seksuaalikasvatuksessa ehkäisyn tietotaitojen lisäksi nuorille tulisikin korostaa vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tärkeyttä. Omien ja toisten rajojen kunnioittaminen, seksuaalioikeudet ja suostumus ovat kestoteemoja, jotka tulisi pitää teknisen ehkäisykasvatuksen rinnalla.

”Seksuaalioikeutensa tietävä ja itseään arvostava nuori ymmärtää paremmin myös ehkäisynkäytön ja oman kehon suojelemisen tärkeyden”, Piili kertoo.

Lisätietoja:
Nea Piili, nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntija, Väestöliitto, nea.piili@vaestoliitto.fi, p. 040 836 8055

Kumita-kampanja tarjoaa monipuolisia materiaaleja nuorten kanssa työskentelevien käyttöön. Kumitan verkkosivuille on koottu paljon videoita, verkkoluentoja, artikkeleita ja testejä seksuaalikasvatuksen tueksi. Sivuilta löytyy muun muassa opas oikeankokoisen kondomin valintaan ja ohjevideo suuseksisuojan tekemiseen kondomista. Seksistä puhumisen checklistiin puolestaan on koottu keskeisimpiä aiheita, joista kannattaa keskustella kumppanin kanssa ennen seksin aloitusta, mm. ehkäisy, tunteet, nautinto ja erilaiset seksitavat.

Kumitan materiaalit nuorille, vanhemmille ja koulujen ammattilaisille löytyvät osoitteesta kumita.fi.