Maahanmuuttajanaisten tarinat esillä korunäyttelyssä

Mediatietiedote 4.6.2024

Suomen kello- ja korumuseo Kruunu ja Väestöliitto järjestävät syksyllä 2024 näyttelyn Minun maailmani II. Korkeakoulutetut maahanmuuttajanaiset eli tarinankertojat kertovat näyttelyä varten valmistettavien korujen ja tarinoidensa kautta osallisuuden kokemuksistaan. Korut toteutetaan tarinankertojan ja korualan ammattilaisen parityönä.

Työskentelyn on aloittanut 16 paria. Työskentelyn lähtökohtana ovat tarinankertojan osallisuuden kokemukset. Lopputuloksena syntyy tarina sekä yksi tai useampi koruteos, jotka kaikki esitellään tasavertaisesti yhdessä. Tarinat ovat vaikuttavia. Ne kertovat jatkuvasta yrittämisestä, periksiantamattomuudesta sekä kielitaidon ja opiskelun tärkeydestä.

Tarinoissa nousevat esille työllistymisen haasteet

Näyttelyprojektissa on jo nyt noussut esille se, miten vaikea maahanmuuttajataustaisen naisen on työllistyä Suomessa. Työllistymisen haasteet vaikuttavat kielteisesti niin kotoutumiseen, kielen oppimiseen kuin omakuvaankin. On myös tärkeää muistaa antaa maahanmuuttajan käyttää oppimaansa suomen kieltä eikä puhua hänelle englantia.

Väestöliiton Womento-työuramentoroinnin on 10 vuoden aikana läpikäynyt arviolta noin 500 maahanmuuttajanaista. Womento tukee koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten asiantuntijuutta omalla alallaan sekä suomalaisen työelämän ja tapojen tuntemusta. Minun maailmani -näyttelyn tarinankertojat ovat osallistuneet Womento-valmennukseen ja suuri osa heistä on työllistynyt sen avulla.

Korualan ammattilaiset auttavat tarinankerronnassa

Korualan ammattilaiset valittiin projektiin avoimen haun perusteella. Heille on tärkeää päästä oman osaamisensa ja kokemuksensa avulla vahvistamaan Suomeen muuttaneiden naisten osallisuutta.

Kokemus vieraassa maassa asumisesta, uuden kielen opettelusta ja uudessa yhteisössä toimimisesta ovat jättäneet maahan muuttaneisiin naisiin vahvan muistijäljen. Muistamisen yksi väline on kertominen, jossa taiteilijat voivat olla apuna.

Museo Kruunu tuo Minun maailmani -näyttelyjen myötä näkyväksi vähemmistöjä ja erilaisia yhteisöjä sekä heidän kokemuksiaan yhdenvertaisuudesta. Tavoitteena on, että sisältö koetaan omaksi niissä yhteisöissä, joiden asiaa näyttely käsittelee. Lisäksi halutaan tuottaa hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia.

Väestöliitto edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Järjestön vaikuttamistoiminnan kantavia teemoja ovat perhe- ja väestöpolitiikka sekä seksuaalioikeudet. Väestöliitto on lasten, nuorten ja perheiden asialla sekä Suomessa että globaalisti. Kaikki vaikuttamistoiminta tähtää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Minun maailmani II näyttely avautuu yleisölle 9.10.2024.

Lisätietoja

Essi Pullinen, museonjohtaja, Museo Kruunu, essi.pullinen@kellojakorumuseo.fi, 050 526 1977

Marina Wetzer-Karlsson, ohjelmajohtaja, Väestöliitto, marina.wetzer-karlsson@vaestoliitto.fi, 040 084 8343

Gunta Ahlfors, palvelupäällikkö, Womento, Väestöliitto, gunta.ahlfors@vaestoliitto.fi, 040 653 0067