Mitä maahanmuuttajat ajattelevat perhevapaista?

intialainen nainen ja lapsi sivusta kuvattuna

Monikielisten ja -kulttuuristen perheiden osuus lapsiperheistä kasvaa. Joka seitsemäs lapsi syntyy ulkomaalaistaustaiselle naiselle. Tämä näkyy niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa kuin palveluissa etenkin suurissa kaupungeissa. Maahanmuuttajaäitien työelämäosallisuus puhuttaa etenkin silloin, kun keskusteluun nousee kotihoidon tuki. Mutta mitä maahan muuttaneet vanhemmat itse ajattelevat lastenhoidon järjestymisestä ja perhevapaista?

Väestöliitto teki selvityksen näkemyksistä toteuttamalla kyselyn sekä pyöreän pöydän keskustelun aiheesta. Selvitys löytyy tästä linkistä. Selvityksen taustaa valotetaan blogissa.

Keskeisimmät havainnot ovat:

  • Maahanmuuttaneiden perhevapaa- ja lastenhoitoratkaisut on nähtävä kytköksissä heidän usein epävakaaseen asemaansa työmarkkinoilla.
  • Maahanmuuttaneet kokevat kotihoidon tuen tärkeänä mahdollisuutena hyvään vanhemmuuteen, vaikka pitkien perhevapaiden vaikutus sukupuolten tasa-arvoon ymmärretään.
  • Kotoutujille olisi mahdollistettava ja tuettava joustavaa lastenhoidon ja työn tai koulutuksen yhdistämistä lapsen ollessa alle 3-vuotias.
  • Varhaiskasvatuksessa on huomioitava lapsen monikielisyyden vahvistaminen.