Monimuotoiset perheet ja lainsäädäntö

Väestöntutkimuslaitos on mukana uudessa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeessa, jossa kartoitetaan erilaisten normatiivisesta perhemallista poikkeavien perheiden kohtaamia lainsäädännöllisiä haasteita ja etsitään niille ratkaisuja.

Lähtökohtana lainsäädännössä on ollut perhe, johon kuuluu eri sukupuolta olevat vanhemmat ja heidän yhteiset biologiset lapsensa. Eletty todellisuus ei kuitenkaan vastaa tätä lähtökohtaa, vaan perhemuodot ovat huomattavasti monimuotoisempia. Näitä perhemuotoja ovat esimerkiksi eroperheet, yksinhuoltajaperheet, uusperheet, sateenkaariperheet, adoptioperheet, sijaisperheet ja apilaperheet.

”On todella tärkeää selvittää, onko lainsäädännössä piirteitä, jotka haittaavat perheiden turvallista ja hyvää arkielämää. Nyt tuotettavan selvityksen tarkoitus on toimia apuna tulevassa lainsäädännön valmistelutyössä, jotta lainsäädäntömme tunnistaisi ja suojaisi mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen perhesuhteita”, toteaa hankkeen johtaja Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkostosta.

Hankkeessa tullaankin tarkastelemaan monimuotoisten perhetilanteiden näkökulmasta mm. seuraavia teemoja:

  • Perheen perustamiseen ja vanhemmuuden määrittelyyn liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Miten tulisi arvioida useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mallin soveltuvuutta Suomessa.
  • Huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Sosiaaliturvaan ja vammaispalveluihin liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Vanhemman tai muun perheenjäsenen kuolemaan sekä perintökaareen liittyvät lainsäädännölliset haasteet.

Väestöntutkimuslaitoksen lisäksi hankkeessa ovat mukana Monimuotoiset perheet-verkosto ja Kela. Hankkeen vastuullinen johtaja on Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkostosta.

Lue lisää Tieto käyttöön -verkkosivuilta.