Muutosneuvottelut Väestöliitossa

Väestöliitto ry on 13.12.2023 käynnistänyt muutosneuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa eli 60:tä vakinaista henkilöä. Neuvottelujen taustana ovat toimintaympäristön muutokset, erityisesti julkisen ja muun rahoituksen kiristyminen viime vuosien aikana ja odotettavissa olevat järjestörahoituksen suuret leikkaukset. Neuvottelujen tavoitteena on toiminnan tehostaminen, laadun varmistaminen sekä työnantajan toimintaedellytysten turvaaminen muuttuneessa toimintaympäristössä.

– Suomi elää suurta väestöllistä murrosta, jonka haasteisiin on vastattava inhimillisin ratkaisuin. Lapsiperheet ja nuoret tarvitsevat tukea ja apua. Myös suomalainen järjestökenttä on suurten muutosten edessä, ja vuonna 2027 uhkaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksen leikkaaminen neljänneksellä eli 100 miljoonalla eurolla. Taloudellisessa taantumassa varainhankinnan tuottojen kerryttäminen on haastavaa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on, että Väestöliitto pystyy jatkamaan yhteiskunnallista vaikuttamis-, tutkimus- ja auttamistyötään entistä tehokkaampana toimijana, sanoo toimitusjohtaja Eija Koivuranta.  – Valitettavasti saatamme samalla joutua supistamaan osaavaa henkilöstöämme.

Arvioitu irtisanottavien määrä on enintään kahdeksan henkeä ja lisäksi enintään 90 päivän lomautukset ovat mahdollinen toimenpide. Toimenpiteet tarkentuvat neuvotteluissa. Neuvottelut arvioidaan saatavan päätökseen tammikuun puoleenväliin mennessä.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Eija Koivuranta
puh. +358 50 574 1775