Näin EU voi edistää seksuaalioikeuksia – käytä ääntäsi!

Kuvassa Euroopan parlamenttitalo ja edessä piirroshahmoja, joiden kylteissä nostetaan esiin tasa-arvoa, naisten oikeuksiam seksuaalioikeuksia ja ihmisoikeuksia

EU-vaalit tarjoavat mahdollisuuden puolustaa rohkeasti EU:n arvoja. EU:n on aika asettaa naisten oikeudet, sukupuolten tasa-arvo, seksuaalioikeudet ja ihmisoikeudet politiikkansa keskiöön.

EU-vaalit ovat tärkeät myös seksuaalioikeuksien näkökulmasta.

Autoritaaristen hallintojen, populististen puolueiden ja äärikonservatiivisten liikkeiden nousu on johtanut kasvavaan vastustukseen EU:n ydinarvoja kohtaan niin Euroopassa kuin maailmalla. Oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon lisäksi erityistä vastustusta on naisten ja vähemmistöjen oikeuksia sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia kohtaan.

Yksikään EU:n jäsenvaltioista ei ole saavuttanut sukupuolten tasa-arvoa, vaikka tasa-arvo on EU:n ydinarvona kirjattu unionin perussopimuksiin ja perusoikeuskirjaan. Esimerkiksi kehollinen itsemääräämisoikeus ja oikeus kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen eivät ole enää itsestään selviä asioita Euroopassakaan.

Tiesitkö, että Euroopan parlamentti voi edistää seksuaalioikeuksia esimerkiksi…

– varmistamalla, että EU edistää seksuaalioikeuksia globaalisti kehitysyhteistyössään ja ulkopolitiikassaan
– vahvistamalla seksuaalioikeuksien asemaa keskeisinä EU:n arvoina. Ne tulisi sisällyttää EU:n perussopimuksiin ja aborttioikeus EU:n perusoikeuskirjaan.
– tuomitsemalla jyrkästi kaikki hyökkäykset EU:n arvoja, mukaan lukien seksuaalioikeuksia, naisten oikeuksia ja kehollista itsemääräämisoikeutta, vastaan.

– tukemalla näitä oikeuksia edistäviä kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeuspuolustajia sekä rahallisesti että osoittamalla poliittista tukea, tarjoamalla suojaa,
– kuulemalla näitä toimijoita ja antamalla niille näkyvyyttä. vaikuttamalla siihen, että EU:n rahoitus tulevina vuosina edistää sekä Euroopassa että maailmalla tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja seksuaalioikeuksia.

Käytä ääntäsi ja äänestä EU-vaaleissa. Ennakkoäänestää voit missä tahansa äänestyspisteessä 4.6. asti. Varsinaisena vaalipäivänä 9.6. voit äänestää omassa äänestyspisteessäsi.

Meppiehdokas – pidä ääntä seksuaalioikeuksien puolesta ja tutustu, miten voit vaikuttaa seksuaalioikeuksien toteutumiseen.

Lue lisää, miten seksuaalioikeuksia pitää edistää Euroopan parlamentissa