Nuorten harrastusten on oltava häirinnästä vapaita

Lapsijoukko puolapuilla.

Lapset ja nuoret ansaitsevat turvallisemman harrastusympäristön. Et ole yksin -palvelun rahoituspohja on vakinaistettava vuoden 2024 alusta, jotta turvallinen harrastaminen on mahdollista jokaiselle, vaaditaan uudessa kannanotossamme, joka on toimitettu ministereille ja puolueille.

Hallitusohjelmassa ja hiljattain eduskunnalle annetussa tiedonannossa hallitus linjaa, että urheilussa ja myös muussa harrastustoiminnassa tulee vahvistaa yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksien toteutumista. Tässä yhteydessä mainitaan Väestöliiton Et ole yksin -hanke.

Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteistyössä kehitetty Et ole yksin -palvelu on tehnyt vuodesta 2018 lähtien uraauurtavaa työtä turvallisemman urheiluharrastamisen eteen. Palvelun avulla edistetään jokaisen oikeutta tulla kohdelluksi kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti urheilun parissa.

Kuluvan vuoden aikana Et ole yksin -palvelun verkkokurssille ja koulutuksille on tullut useita kyselyitä urheilun ulkopuolisilta harrastustoimintaa järjestäviltä tahoilta. Tämä osoittaa, että tarvetta ja halua sekä asenteiden ja rakenteiden muuttamiselle että tiedon lisäämiselle on myös urheilumaailman ulkopuolella.

Suomen laajan harrastuskentän asenteiden ja toimintatapojen muutos vaatii kunnianhimoista ja pitkäjänteistä toimintaa. Et ole yksin -palvelun rahoituksen nopealla vakiinnuttamisella ja palvelun työntekijämäärää kasvattamalla voimme taata, että entistä useampi lapsi ja nuori saa nauttia harrastuksestaan ilman pelkoa. On tärkeää, että Et ole yksin -palvelu vakinaistetaan ja laajennetaan koskemaan myös muuta nuorten harrastustoimintaa kuin urheilua.

Lue kannanotto vaikuttamissivultamme.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, puh. 050 574 1775
Et ole yksin -palvelun asiantuntijat Laura Keskinen, puh. 040 630 5386 ja Sanni Laurila, puh. 040 190 3611