Olympiakomitea ja lajiliitot: Et ole yksin

Olympiakomitea ja monet suuret lajiliitot aloittivat yhdessä lokakuussa 2021 kampanjan, jonka tavoitteena oli viestiä Väestöliiton ja urheiluyhteisön Et ole yksin -palvelusta nuorille urheilijoille. Mukaan valjastettiin vaikuttajia eri urheilutaustoilla.

Olympiakomitea ja lajiliitot ottavat kantaa turvallisen harrastamisen puolesta Et ole yksin -palvelun kampanjassa – “Yhteydenottojen määrä moninkertaistui, poikia linjoilla aiempaa enemmän.”

Koronan jälkeinen aika ja rajoitusten poistuminen ovat mahdollistaneet harrastusten pariin palaamisen ja uusien harrastusten aloittamisen. Turvallinen tila ja toimintaympäristö ovat kaikkien oikeus. Urheilun ja liikunnan parissa tapahtuu häirintää, kiusaamista ja väkivaltaa, kuten muuallakin yhteiskunnassa. Häirintä urheilussa kytkeytyy mm. sukupuolten väliseen epätasa-arvoon sekä vähemmistöjen asemaan (SUEK, 2020).

Et ole yksin -kampanjan tavoitteena oli herättää keskustelua turvallisen urheiluharrastuksen tärkeydestä ja tuoda Väestöliiton ja urheiluyhteisön Et ole yksin -palvelu tutummaksi nuorten ruohonjuuritason urheilutoimijoiden sekä urheilijoiden keskuudessa. Nuoret tavoittaa sosiaalisen median kanavista, joissa he seuraavat vaikuttajia ja sisällöntuottajia. Koska vaikuttajiin myös luotetaan kuin ystävään, oli vertaistukea ja informaatiota tarjoavan kampanjaviestin esiintuomiseksi vaikuttajamarkkinointi oikea keino. Kampanjalähettiläiksi kiinnitettiin 12 vaikuttajaa, jotka kaikki kertoivat omia kokemuksiaan sekä kiusaamisesta urheiluharrastusten parissa että Et ole yksin -palvelusta.

– Et ole yksin -palvelun esiin nostaminen on tärkeä osa häirinnän ja epäasiallisen käytöksen vastaista työtä suomalaisessa urheilussa. Erityisesti nuorten vaikuttajien kanssa tehty yhteistyö on lisännyt Et ole yksin -palvelun yhteydenottojen määrää huomattavasti ja yhteyttä palveluun on otettu myös aiempaa matalammalla kynnyksellä. Yhteydenottojen sukupuolijakauma on laajentunut kampanjan myötä ja poikia on linjoilla aiempaa enemmän, toteaa Et ole yksin -palvelun asiantuntija Pauliina Lius.

Vaikuttajat kokivat kampanjan viestin elintärkeäksi

Kaikilla kampanjaan kiinnitetyillä vaikuttajilla on urheilutausta joko ammattilaisena tai harrastajana. Tärkeä tavoite kampanjassa olikin vaikuttajalta saatu samaistuttava vertaistuki ja vahvistus siitä, kuinka mikään koettu asia ei ole liian pieni yhteydenottoon. Miespuoliset vaikuttajat osoittivat oman viestinsä vahvemmin pojille – pojat ovat olleet aiemmin vähemmistössä Et ole yksin -palvelun yhteydenotoissa, mikä kertonee siitä, että pojilla voi olla hankalampaa tunnistaa kokemuksiaan ja kertoa niistä.

– Itsekin monessa urheilujoukkueessa toimineena tiedän hyvin, millaista se meininki siellä pukukopissa on. Sitä on vaikea kuvailla sellaiselle, joka ei ole koskaan joukkueurheilua harrastanut. Muistan omilta junnuvuosilta myös sen, että aina siinä touhussa ei pysynyt järki kädessä ja hommat meni ns. överiksi. Meidän joukkueissa on kuitenkin, luojan kiitos, ollut aina fiksuja aikuisia, jotka ovat omalta osalta pitäneet huolen siitä, ettei kukaan jää joukkueessa yksin eikä tapahdu näitä ääri-ilmiöitä, kuten ahdistelua tai syrjintää. Toisaalta totesin itselleni, että enpä minä voi sitä varmuudella tietää, vaikka minun katseeni ulkopuolella näin olisikin jossain joukkueessa tapahtunut. Eli tässä juuri korostuu tämän palvelun tärkeys. Syrjiminen/ahdistelu voi tapahtua ihan muilta huomaamatta ja niin kuin Instagramissa totesin, niin siitä voi olla vaikea muille joukkuekavereille kertoa, kertoo yksi kampanjan lähettiläistä, radiojuontaja ja entinen jääkiekkoilija Tuukka Ritokoski.

– Koripallon parissa on koettu paljon kiusaamista. Nuorempana sitä aina ajatteli, että ei tää niin iso juttu ole. Sitä ajatteli, että tää on sitä, mikä kuuluu urheiluun ja siihen, miltä tuntuu olla joukkuekavereiden kanssa. Minulla ei itselläni ollut ketään kelle puhua, mutta perheeltä sain kuulevan korvan. Toivon että minulla olisi ollut mahdollisuus saada matalalla kynnyksellä apua palvelusta, joku ammattitaitoinen, jonka kanssa olisin voinut puhua näistä asioista. Omat kokemukset perustuivat puheisiin, syrjintään, vähättelyyn yms. Minulle läsnäolo tässä kampanjassa on iso juttu ja toivon että rohkaisen edes yhden nuoren ottamaan yhteyttä ja puhumaan asiasta, lisää koripalloilija Shawn Hopkins.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Pauliina Lius
Et ole yksin -palvelun asiantuntija, Väestöliitto
pauliina.lius@vaestoliitto.fi p. +358 40 630 5386

Elina Laine
Vastuullisuuspäällikkö, Olympiakomitea
elina.laine@olympiakomitea.fi p. +358 40 5916835

Et ole yksin -palvelu

Soita ma klo 12-14, chattaa ti-ke 15-17.30 ja to 14-16
Puhelinnumero: 050 3025 942
Chat: www.etoleyksin.fi

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa yhteyttä voivat ottaa nimettömästi urheilijat, urheilijan huoltajat, valmentajat sekä seurojen ja lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset. Palvelu on kehitetty yhteistyössä Jääkiekkoliiton, Palloliiton, Salibandyliiton, Uimaliiton, Koripalloliiton, Voimisteluliiton ja Lentopalloliiton kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:in, Suomen Valmentajien, Olympiakomitean sekä muiden lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja opetus- ja kulttuuriministeriö.