Perheet ovat Suomen kohtalonkysymys – nyt tarvitaan tukea ja apua!

Piirroskuva hahmoista ja kuvassa lukee Kaikki on perheestä.

Perheiden jaksaminen ja hyvinvointi Suomessa on viime vuosina ajautunut sivuraiteelle. Enemmistö lapsiperheistä ei koe, että valtiovalta tukee perheitä riittävästi. Palveluihimme on vuoden alusta hakeutunut yhä useampi vanhempi, joka kärsii yksinäisyydestä tai keinottomuudesta. Nuoret ihmiset empivät perheellistymistä, eivätkä rohkene yrittää lasten saantia. Parisuhteiden haasteisiin ja elämän kuormittumiseen tarvitaan ja siihen on voitava saada apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Väestöliitto kampanjoi syksyn aikana teemalla ”Kaikki on perheestä”. Tuomme esille perhe-elämän eri puolia, kerromme väestön perhepoliittisista toiveista, perheiden tuen tarpeesta ja keräämme varoja vanhemmuutta tukevaan työhömme.

”Perheet ovat Suomen kohtalonkysymys. Nyt on aika toimia. Yhteiskunnassa tulee sitoutua perheiden tukemiseen.  On ratkaistava, miten voimme yhdessä saada perheet voimaan hyvin ja tukea rohkeutta perustaa perhe ja luottamusta siihen, että perheitä ei jätetä yksin. Meidän on yhdessä luotava Suomesta perhe- ja lapsiystävällinen maa, vain näin turvaamme yhteiskunnan tulevaisuuden”, toteaa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Koivuranta toteaa, että yksilöllisiä valintoja ja yksilöiden oikeuksia koskevassa keskustelussa perheet on suljettu pois, perheistä on tullut ikään kuin vaiettu tai kielletty aihe. – Haluamme nostaa perheet uudelleen esille, perheiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille on ratkaisevan tärkeää. Kaikki me synnymme perheeseen. Perheitä on monenlaisia ja perhemuoto voi vaihdella kovastikin elämän eri vaiheissa. Jokainen määrittelee arjessa perheensä itse, keitä siihen kuuluu. Tärkeää on kuitenkin, että yhteiskunta ja kaikki ihmiset omasta perhemuodostaan riippumatta asettuvat nyt perheiden puolelle ja ovat valmiita tukemaan erityisesti lapsiperheiden jaksamista ja luottamusta tulevaan.

Tukea perheiden pärjäämiseen

Hallitusohjelmassa esitetyt sosiaaliturvan leikkaukset osuvat vähätuloisiin lapsiperheisiin. Väestöliiton mielestä asumistuen leikkauksen, lapsikorotusten poiston ja toimeentulotuen tiukentamisen vaikutukset tulee selvittää huolella ja pidättäytyä muutoksista, jotka lisäisivät lapsiperheköyhyyttä. Jos lapsikorotuksiin puututaan, ne tulee samanaikaisesti kompensoida muita perhe-etuuksia uudistamalla ja korottamalla. Lasta toivovien ja vauvaperheen palveluiden laatua ja kattavuutta on parannettava.

Jos perheet ajetaan kovin ahtaalle, heidän avuntarpeensa kasvaa. Tämä aiheuttaa lopulta enemmän kustannuksia kuin mitä säästöjä leikkauksilla tavoiteltiin. Vauvojen, lasten ja nuorten tuki on kustannustehokkain keino kansalaisten hyvinvoinnin ja työkyvyn takaamiseksi koko elämän aikana. Rajun syntyvyyden laskun taustalla on tilanne, jossa erityisesti matalammin koulutetut nuoret aikuiset syrjäytyvät yhä useammin perhe-elämästä ja vanhemmuudesta.

– Kynnys perheellistyä on yhä korkeampi ja yhteydessä muihin voimavaroihin. Kyse on toimeentulovaikeuksien lisäksi myös ihmissuhteista ja yhteisöllisyydestä. Nopeasti yleistyvään tahattoman lapsettomuuden hoitamiseen on etsittävä monipuolisesti ratkaisuja, joita Väestöliitto esittää syksyn aikana, kertoo tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Yksikään perhe ei saa jäädä huolineen yksin

Monien perheiden kiristyvä taloudellinen tilanne näkyy palveluiden tarpeissa. Nyt on paljon perheitä, jotka tipahtelevat turvaverkoista. Samalla liian moni äiti ja isä kokee yksinäisyyttä, monet vanhemmat voipuvat ja parisuhteet kriisiytyvät. – Vanhemmuudesta on tullut suoritus, joka koetaan liian vaativana ja uuvuttavana. Harmillisen tavallista on myös se, että hävetään omaa neuvottomuutta tai hankalaa tilannetta perheessä. Häpeä estää avun pyytämisen ja näin tilanne saattaa kriisiytyä ja tulla vaikeammaksi ja kalliimmaksi hoitaa, sanoo Heidi Schrooten Väestöliiton vanhemmuutta tukevasta Perhepulma-palvelusta.

Jokaisella tulisi olla turvallisia ja kannattelevia ihmissuhteita sekä mahdollisuus jakaa perhe-elämään ja arjessa jaksamiseen liittyviä iloja ja huolia jonkun kanssa. Jos apua ei löydy lähipiiristä, voi Väestöliiton Perhepulma-palvelun tarjoama nopea ja asiantunteva tuki olla ratkaisevassa roolissa yksilön ja perheen hyvinvoinnissa.

Väestöliiton Perhepulma-palvelu tarjoaa maksutonta tukea ja neuvontaa pienten lasten vanhemmille. Apua saa nopeasti ja matalalla kynnyksellä, asuinpaikasta riippumatta. Työ on ennaltaehkäisevää ja sen avulla toivotaan vältettävän tilanteiden kriisiytyminen perheissä. Palvelussa voi asioida halutessaan nimimerkin turvin ja sen vahvuus on nopeassa avun saannissa: kun muut perhe- ja parisuhdepalvelut ovat ruuhkautuneet, Perhepulmaan ei tarvitse jonottaa. Palvelu toimii osoitteessa hyvakysymys.fi/perhepulma.

Nyt tarvitsemme tukea, jotta nykyinen palvelu voidaan säilyttää ja voimme vastata kasvavaan tuen tarpeeseen. Palveluvalikoimaa haluttaisiin myös laajentaa esimerkiksi puhelinpalvelulla, kasvokkaisilla tapaamisilla ja vertaisryhmien kokoontumisilla. Palvelu olisi tärkeä saattaa myös kaiken ikäisten lasten vanhemmille. Esimerkiksi murrosikäisten lasten vanhemmat kaipaavat kipeästi tukea. Perhemuoto voi vaihdella kovastikin elämän eri vaiheissa.

Kaikki on perheestä -kampanja

Väestöliiton Kaikki on perheestä -kampanjalla kerätään varoja Väestöliiton vanhemmuutta ja perheitä tukevan Perhepulma-palvelun hyväksi. Varoja tarvitaan kipeästi, jotta voimme varmistaa palvelun jatkuvuuden ja monipuolistumisen – eli huolehtia siitä, ettei yhdenkään apua tarvitsevan perheen tarvitse jäädä huolineen yksin. Esimerkiksi jo 25 euron suuruisella lahjoituksella voimme tarjota asiantuntevaa ammattiapua yhden vanhemman jaksamisen ja haastavan perhetilanteen tueksi.

Jokaisen yksityisen henkilön ja yrityksen apua tarvitaan nyt. Kampanjaan voi osallistua monin tavoin osoitteessa www.kaikkionperheestä.fi:

  • Tekemällä kertalahjoituksen tai liittymällä kuukausilahjoittajaksi.
  • Tekemällä yrityslahjoituksen tai yrityksen joululahjoituksen.
  • Tulemalla kampanjan yrityskumppaniksi.
  • MobilePaylla numeroon 55448
  • Ostamalla arvan lähettämällä viestin ARPA numeroon 16499 (Arvan hinta 5,01 e. Arvat ovat myynnissä 1.9. alkaen.)

Lisätiedot ja lahjoitusmahdollisuudet löytyvät osoitteesta kaikkionperheestä.fi.

Väestöliiton Kaikki on perheestä -kampanja näkyy mm. ulkomainonnassa, digitaalisessa mediassa, sosiaalisen median kanavissa ja TV:ssä syyskuussa sekä syksyn kuluessa. Kampanjan pääyhteistyökumppani on Clear Channel ja yhteistyökumppaneina ovat mainostoimisto TBWA sekä arpajaiskumppani Randomex Oy. Lisäksi kampanjassa on mukana tunnettuja kasvoja ja vaikuttajia, jotka tukevat perheiden hyväksi tehtävää työtämme pro bono -pohjalta.

Väestöliiton rahankeräyslupa: RA/2020/1558.
Väestöliiton tavara-arpajaislupa: RA/2023/890

Lisätietoja:

Eija Koivuranta,  eija.koivuranta@vaestoliitto.fi, Puh: +358 50 574 1775
Anna Rotkirch, anna.rotkirch@vaestoliitto.fi, Puh: +358 40 776 3086
Heidi Schrooten, heidi.schrooten@vaestoliitto.fi, Puh: +358 40 705 8444
Mervi Saikkonen, mervi.saikkonen@vaestoliitto.fi, Puh: +358 40 624 1104