Satavuotias neuvolatoimintamme on suuren ylpeyden aihe

Neuvolatoiminta täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Väestöliitolla on pitkät yhteistyöperinteet neuvoloiden kanssa.  

– Maksuttomat, kaikille avoimet neuvolapalvelut ovat perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kulmakivi myös tulevilla hyvinvointialueilla. Neuvolan kaltaisella kohtaavalla lähipalvelulla on merkittävä rooli tavoittaa ja tunnistaa myös perheitä, jotka tarvitsevat hyvinvointiinsa ja arkeensa vahvempaa moniammatillista tukea, Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta sanoo.  

Järjestöt neuvolatoiminnan kumppaneina   

Järjestöillä on pitkät perinteet yhteistyöstä neuvoloiden kanssa perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä varhaisen tuen tarjoajina neuvolan asiakkaille.  

Väestöliitto lisää perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä vanhempien kehotunnekasvatusosaamista monipuolisin aineistoin. Kehotunnekasvatuksessa on kyse ikätasoisesta seksuaali- ja turvataitokasvatusosaamisesta.  

– Tavoitteenamme on vahvistaa edelleen kehotunnekasvatukseen liittyvää yhteistyötä neuvoloiden ammattihenkilöiden kanssa, Eija Koivuranta sanoo.  

Lisäksi Väestöliitto tarjoaa pienten lasten vanhemmille maksutonta tukea lasten kasvatukseen, vanhempien omaan hyvinvointiin, vanhempien ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä huolissa osoitteessa hyvakysymys.fi/perhepulma. Näitä teemoja eivät neuvolat voi yksin omin voimavaroin kattaa. Väestöliiton tuottama tieto ja palvelut tukevat neuvolatoimintaa ja niitä voi hyödyntää myös neuvolatyössä. 

Väestöliitto yhteistyökumppanina neuvolatoiminnan juhlavuonna 

Terveydenhoitajaliitto juhlistaa yhdessä yhteistyökumppanien kanssa satavuotista neuvolatoimintaa. Väestöliitto on yksi juhlavuoden kumppaneista.  

”Meillä on valtava arvostus suomalaista neuvolatoimintaa ja siinä työtään tekeviä kohtaan. On kunnia olla juhlavuoden kumppanina. Onnittelumme satavuotiaalle!”, Eija Koivuranta iloitsee.  

#Neuvola100 

Neuvolatoiminta 100 vuotta -logo