Sukupuolistuneen väkivallan on loputtava

Sano EI sukupuolistuneelle väkivallalle.

Kampanja sukupuolistuneen väkivallan lopettamiseksi.

Olemme mukana 16 päivää kestävässä kampanjassa sukupuolistunutta väkivaltaa vastaan (16 Days of Activism Against Gender Based Violence). Jo vuodesta 1991 kansainvälinen yhteisö on kampanjoinut väkivaltaa vastaan kansainvälisestä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta päivästä (25.11.) kansainväliseen ihmisoikeuksien päivään (10.12.) asti. Kampanjassa käytetään oranssia väriä, joka symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.

Sukupuolistunut väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma ja ihmisoikeusrikkomus, joka koskettaa meitä kaikkia. Sukupuolistunut väkivalta tarkoittaa väkivaltaa, joka kohdistuu ihmiseen hänen sukupuolensa vuoksi. Sukupuolistunut väkivalta rikkoo yksilöiden oikeuksia turvaan ja suojeluun sekä jokaisen itsemääräämisoikeutta. Yhteiskuntien epätasa-arvo ylläpitää väkivaltakulttuuria. On kuitenkin meidän jokaisen vastuulla lopettaa väkivaltakulttuuri.

Yksi keino väkivallan lopettamiseen on kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus. Kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuksella jokainen saa työkaluja määritellä omia rajojaan ja erityisesti oppii kunnioittamaan toisten rajoja. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus purkaa haitallisia stereotypioita ja sukupuolirooleja sekä se antaa jokaiselle oikeaa, tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa seksuaalisuudesta. Kestävän kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus saada oikeaa tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. Ilman tietoa kukaan ei voi tehdä itselleen ja yhteiskunnalleen oikeita valintoja.

Ole osa kansainvälistä liikettä ja kampanjoi väkivaltaa vastaan. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja osallistu kampanjaan tunnisteilla #16Days ja #16DaysofActivism.