Suomen kehitysyhteistyövarat seksuaaliterveydelle kasvoi merkittävästi

European donors stands for sexual & reproductive rights worldwide. Kuva ehkäisypillereistä ja Countdown2030Europen logo

Seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun kohdennettuja kehitysyhteistyövaroja vertaileva raportti on julkaistu. Raportti vertailee rahoituksen vuoden 2020 trendejä 12 eri Euroopan maassa ja EU:n kehitysyhteistyötä.

Suomen kehitysyhteistyörahoitus seksuaaliterveyteen kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020. Rahoitus raportissa tarkastelluille teemoille, perhesuunnittelulle ja seksuaaliterveyspalveluille kasvoi 39 prosenttia. Tämä johtui suurelta osin YK:n seksuaaliterveysjärjestölle UNFPAlle kohdennetun rahoituksen kasvusta. Yleisrahoitus UNFPAlle kasvoi 20 miljoonasta eurosta 33 miljoonaan euroon vuodesta 2019 vuoteen 2020. Myös rahoitus järjestöjen seksuaaliterveyttä edistäville hankkeille ja ohjelmille kasvoi.

Vertailussa olleista 13 rahoittajatahosta 12 lisäsi tai piti ennallaan seksuaaliterveydelle kohdistettua kehitysyhteistyörahoitustaan. Vuonna 2020 raportin vertailumaat kohdensivat ihmisten mahdollisuuteen päättää omasta kehostaan kehitysyhteistyövaroja yhteensä 2,614 miljardia euroa.

Tutkimuksen teetti Countdown 2030 Europe seksuaaliterveysjärjestöjen verkosto, jonka jäsen Väestöliitto on.

Raportti luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä englanniksi

Suomen rahoitustrendejä voit tarkastella tästä (pdf.)

countdown2030europe logo