Syyskokouksen henkilövalinnat

Väestöliiton syyskokous valitsi hallituksen jäseniksi Eero Löytömäen, Andreas Blanco Sequiresin ja Suvi Larun.

Löytömäki ja Blanco Sequires olivat erovuorossa, mutta voitiin sääntöjen mukaan valita uudelleen. Suvi Laru valittiin uutena hallituksen jäsenenä.

Eero Löytömäki on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän toimii vaikuttamisen asiantuntijana Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa. Hän on toiminut Väestöliiton hallituksessa viimeiset kolme vuotta ja viimeisen vuoden ajan myös työvaliokunnan jäsenenä. Allianssissa ja tätä ennen SAMOKissa Löytömäki on työskennellyt sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymysten parissa. Hänellä on yhteys sosiaaliturvan laaja-alaiseen tarkasteluun ja uudistamiseen sosiaaliturvakomitean jäsenyyden kautta.  Löytömäellä on vahvaa osaamista nuorten ja nuorisoalan kysymyksistä.

Andreas Blanco Sequeiros on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti, lastentautien erikoislääkäri, eMBA. Hän toimii toimialuejohtajana ja ylilääkärinä perheiden palvelut, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa. Hän on tehtävissään perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista ja kansallisista haasteista ja ollut myös luottamustehtävissä ratkomassa niitä erityisesti lasten ja perheiden palvelujen osalta. Hänen vahvuutenaan on sote-palveluiden perustason käytännön tuntemus ja osallistuminen mm. lasten ja perheiden palvelujen systeemiseen kehittämistyöhön.

Suvi Laru on koulutukseltaan psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi (VALVIRA), Erityistason paripsykoterapeutti (VALVIRA, KELA), EMDR-terapeutti, ammatillinen opettaja ja työhyvinvointipainotteisen johtamisen erikoisammattitutkinto (JET). Laru työskentelee toiminnanjohtajana Parisuhdekeskus Katajassa (alkaen v. 2020). Suvi Laru on vahva osaaja järjestötoiminnassa ja psykologian alalla. Laru toimi aiemmin asiantuntijana, tiimiesimiehenä ja palvelupäällikkönä. Larulla on osaamisensa ja koulutus- ja työtaustastansa perusteella vankka kokemus Väestöliiton moniin keskeisiin toimialueisiin liittyen erityisesti perhetyöstä, parisuhdetyöstä ja vaikuttamistoiminnasta.

Muiden hallituksen nykyisten jäsenten Juha Jämsän, Silja Silvastin ja Riitta Särkelän toimikausi jatkuu vuoden 2021 loppuun sekä Jorma Komulaisen, Pauliina Lehtisen ja MarinaVahtolan toimikausi vuoden 2022 loppuun.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Maria Kaisa Aula.