Tarvitsemme toisiamme – myös nyt sodan sytyttyä Ukrainassa

Ukrainan lippu.

Aamun tietojen mukaan Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja Suomi on tuominnut sotatoimet.

Väestöliitto pitää tärkeänä, että Suomi ponnistelee entistä voimakkaammin rauhan, oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien sekä kansainvälisen oikeuden, ja kansainvälisen sääntöperustaisen järjestelmän puolesta Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti.

Väestöliitto kiittää siitä, että Suomen kansainvälisen ihmisoikeustoiminnan keskiössä on puolustaa ja edistää yhdenvertaisuutta, syrjityimpien väestöryhmien oikeuksia sekä sukupuolten tasa-arvoa.

Lapsilla ja nuorilla tulee olla kaikkialla oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen ja kaikilla ihmisillä hyvään arkeen.

Myös me Suomessa tarvitsemme nyt toisiamme. Väestöliiton palvelut nuorille, pojille ja vanhemmuuden ja isovanhemmuuden tueksi ovat avoimia kaikille. Väestöliitto tekee tiivistä yhteistyötä verkostojensa kanssa kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien suojelemiseksi kriisin keskellä ja on osaltaan valmis yhteistyöhön lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi Suomessa.

Lasten turvallisuuden tunnetta on tuettava Suomessa. Suomella on oltava valmius auttaa sota-alueen lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisryhmiä.

Eija Koivuranta
toimitusjohtaja