Sukupolvien suhteet -kirjan julkistamistilaisuus 25.5.

Sukupolvien ketju -tutkimushankkeessa kerätään tietoa sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta ja auttamisesta noin viiden vuoden välein toteutettavilla seurantakyselyillä.

Tutkimuksen kohteina ovat vuosina 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien edustajat ja heidän aikuiset lapsensa. Sukupolvien suhteet -tutkimusraportissa esitetään hankkeen kolmannen kyselykierroksen tuloksia sekä muutoksia, joita on tapahtunut kyselykierrosten 2007, 2012 ja 2018 välillä.

Järjestämme julkistamistilaisuuden verkossa tiistaina 25.5. klo 13-14.30.

Ohjelma

  • Alkusanat, Anna Rotkirch
  • Sukupolvien suhteet -raportin päätulokset, Mirkka Danielsbacka
  • Lapsuuden yhdessä asuminen ja sisarussuhteet aikuisena, Antti O. Tanskanen
  • Digitaalinen yhteydenpito sukulaisiin, Kristiina Tammisalo

Lopuksi on aikaa keskustelulle. Jokaisen esityksen jälkeen on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja kommentteja.


Hämäläinen Hans, Danielsbacka Mirkka, Hägglund Anna Erika, Rotkirch Anna ja Tanskanen Antti O. (2021). Sukupolvien suhteet. Ikääntyminen ja vuorovaikutuksen muutos suurten ikäluokkien ja aikuisten lasten elämänkulussa. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D64/2021. Helsinki: Väestöliitto.