Tradekan ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön tuki Väestöliiton Poikien Puhelimen toimintaan: Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä 40 000 euron apuraha

Apurahalla Poikien Puhelin vahvistaa nuorten taloustaitoja viemällä 25-osaisen animaatiosarjan laajemmin nuorten tietoisuuteen. Oivaltavat ja nuoria puhuttelevat taloustaitovideot auttavat lisäämään tietoa rahasta, kuluttamisesta ja omasta taloudenpidosta.

Väestöliiton Poikien Puhelin on YouTube-kanavallaan tavoittanut poikia ja nuoria miehiä säännöllisillä videojulkaisuilla vuodesta 2016 alkaen. Tradeka on aiemmin tukenut Poikien Puhelimen hanketta, jossa tuotettiin nuorille suunnattu 25-osainen talousaiheinen animaatiosarja.

Animaatiosarja on innovatiivinen keino tukea nuorten talousosaamista heille tutulla alustalla YouTubessa, heidän ymmärtämällään tavalla. Sarjan teemoina ovat mm. rahan ansaitseminen, työllistyminen, rahankäytön suunnittelu, lainaaminen, velkaantuminen ja arjen hallinta. Sarja on katsottavissa Poikien Puhelimen YouTube-kanavalla sekä Väestöliiton Hyvä kysymys -verkkopalvelussa.

”Nyt saadulla apurahalla on tarkoitus levittää taloustaitoja koskeva animaatiosarja vielä tehokkaammin nuorten tietoisuuteen. Tavoitteena on, että animaatiosarja tavoittaa nuoret sekä vapaa-ajalla että kouluissa osana koulujen talouskasvatusta.” Poikien Puhelimen palvelupäällikkö Anders Huldén iloitsee.

Tradeka on viime vuosina panostanut suomalaisten ylivelkaantumisen estämiseen ja taloustaitojen lisäämiseen. Tradekan tavoin myös Tradekan Kuluttajaosuustoiminnan säätiön (KOTS) apurahoja voivat saada kohteet, jotka muun muassa edistävät taloudellista tietämystä. Siksi KOTS onkin nyt myöntänyt jatkorahoituksen nuorille suunnattujen talousvideoiden levittämiseksi.

”Kun tavoitteena on kasvattaa nuorten taloustaitoja, kannattaa se tehdä nuorten kielellä ja heidän kanavissaan. Nuorille annettu talouskasvatus luo pohjaa myös tulevaisuuden talousosaamiselle ja oman talouden hallinnalle.” Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä painottaa.

Maksuhäiriömerkinnät ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti. Vaikka nuorten kohdalla tilanne on hieman rauhoittunut, etenkin nuoret miehet kuuluvat riskiryhmään. Tämänkin vuoksi erityisesti pojille suunnatun, helposti lähestyttävän ja ennalta ehkäisevän talouskasvatus-sisällön tuottaminen ja levittäminen on entistäkin tärkeämpää.

”Tradekan Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apuraha on merkittävä tuki Väestöliiton Poikien Puhelimen työlle. Yritysten ja yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden lahjoitukset ovat valtavan arvokas tuki Väestöliiton monipuoliselle työlle hyvinvoinnin, hyvien ihmissuhteiden ja ihmisoikeuksien hyväksi.” sanoo Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Väestöliiton Poikien Puhelin on matalan kynnyksen auttava puhelin- ja chat-neuvontaa tarjoava palvelu pojille ja nuorille miehille. Poikien puhelin päivystää arkisin klo 13–18 numerossa 0800 94884 ja chat on auki ma-to klo 13–18 ja pe klo 13–15 osoitteessa www.poikienpuhelin.fi. Poikien Puhelimen YouTube -kanavan sisältöjen teemoina ovat mm. ihmissuhteet, keho ja kasvu, seksuaalisuus, vapaa-aika ja ilmiöt, mielen hyvinvointi sekä taloustaidot.

Väestöliitto on monipuolinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija, jonka tehtävänä on vahvistaa hyvinvointia ja ihmisten välistä yhteyttä. Väestöliitto edistää erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä perheystävällisyyden, yhdenvertaisuuden, monikulttuurisuuden ja seksuaalioikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Kestävä väestönkehitys on Väestöliiton työtä suuntaava tavoite. Väestöliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta.

Osuuskunta Tradeka on noin 200 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoavan A-Katsastus Groupin sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n.

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (KOTS) on Osuuskunta Tradekan vuonna 2012 perustama kuluttajien asemaa ja taloudellista tietämystä edistävä säätiö. KOTS tukee edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa toimintaa sekä tutkimus-, koulutus-, tiedotus- ja kustannustoimintaa.

Lisätiedot:

Väestöliiton Poikien Puhelimen palvelupäällikkö Anders Huldén, anders.hulden@vaestoliitto.fi tai 040 669 5019
Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä, satu.niemela@tradeka.fi tai 040 561 6802

Väestöliiton Poikien Puhelimen taloustaitovideot YouTubessa: http://bit.ly/TaloustaidotPoikienPuhelin