Työpaikoilla nollatoleranssi syrjimättömyydelle ja vihapuheeseen puututtava – lausuimme yhdenvertaisuusselontekoon

Ryhmä erilaisia ihmisiä piirissä, kädet piirin keskustaa päin ja katse ylös kamenraan.

Lausunnossamme hallituksen yhdenvertaisuusselontekoon painotamme työelämän syrjimättömyyttä ja viranomaisten osaamisen vahvistamista yhdenvertaisuusasioissa. Laadukkaan  seksuaalikasvatuksen takaamisella kaikille lapsille ja nuorille vahvistetaan tasa-arvoa, tuetaan tunnetaitoja ja vähennetään väkivaltaa. Vihapuheeseen puuttumiseen on myös kehitettävä nopeita menetelmiä ja sitä on käsiteltävä jo varhaiskasvatuksessa ja koulutuksen eri tasoilla.

Painotamme, että sekä työpaikkojen että jokaisen työntekijän on henkilökohtaisesti sitouduttava toimiin rasismin kitkemiseksi. Työyhteisöissä on luotava ennaltaehkäiseviä keinoja rasismin torjumiseksi sekä selvitettävä mahdolliset ongelmat tehokkaasti ja syrjinnälle tulisi olla nollatoleranssi. Valtion tulee työnantajana entistä vahvemmin profiloitua ja näyttää esimerkkiä inklusiivisessa ja syrjimättömässä rekrytoinnissa ja henkilöstöpolitiikassa. Työpaikoilla tulisi ottaa käyttöön anonyymi rekrytointi,  julkisen sektorin työpaikoilla väljentää kielitaitovaatimuksia ja kielikoulutusta antaa tarvittaessa.

Yhdenvertaisuusosaaminen tulisi saattaa välttämättömäksi edellytykseksi kaikissa viranomaisten palvelurakenteissa ja kehittää tätä osaamista jatkuvasti. Korostamme myös, että kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus lisää tutkimusten mukaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, tukee tunnetaitojen kehittymistä ja vähentää väkivaltaa. Laadukas kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on turvattava kaikille lapsille ja nuorille.

Yhteiskuntamme sisäisen turvallisuuden vahvistaminen kehittämällä toimivia, nopean puutumisen menetelmiä vihapuheeseen on tärkeää. Samalla se rohkaisee hyviä väestösuhteita ja edistää vähemmistöjen osallisuutta. Teema on yletettävä varhaiskasvatukseen, oppilaitoksiin ja harrastetoimintaan koulutuksen ja medialukutaitokasvatuksen kautta.

Yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisessa ihmisten osallisuus ja kansalaisjärjestöt, kuten sosiaali- ja terveysjärjestöt, ovat keskeisessä roolissa. Osallisuutta päätöksentekoon tulee vahvistaa ja ottaa mukaan eri väestöryhmät. Järjestöt, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja tekevät rasismin vastaista työtä, tarvitsevat lisää rahallista tukea ja resursseja.

Yhdenvertaisen, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi on välttämätöntä tunnistaa sitä aktiivisesti heikentävät rakenteet ja toiminnot sekä katsoa, että niille ei anneta liikaa painoarvoa. Tällainen on esimerkiksi seksuaalioikeuksia, naisten oikeuksia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastustava organisoitunut ja hyvin rahoitettu liike (nk. anti-gender –liike).

Lue koko lausunto vaikuttamissivultamme.