Väestöliiton hallitukseen kolme uutta jäsentä – nuorten osuus kasvoi

Väestöliiton hallitukseen kaudelle 2022-2024 valittiin syyskokouksessa 30.11. erovuoroisten jäsenten tilalle kolme uutta jäsentä: Charlotta Ekman, Elina Helmanen ja Hugo Paananen. Ekman ja Paananen ovat ns. nuorten edustajia eli valitessa alle 25-vuotiaita.

Väestöliiton vuosikokouksen  päättämä uusi linjaus on, että nuorten osuutta kasvatetaan tästä lähtien viidennekseen hallituksen kokoonpanosta. Jäsenjärjestöjä pyydettiin tekemään ehdotuksia myös nuoriksi ehdokkaiksi.  Tämä linjaus toteutettiin nyt ensi kertaa 80-vuotisjuhlavuonna, jona olemme painottaneet nuorten näkökulmaa, oikeuksia ja hyvinvointia.

Charlotta Ekman työskentelee viestintäkoordinaattorin sijaisena Parisuhdekeskus Katajassa. Sijaisuuden päätyttyä hän jatkaa vapaaehtoisena ja tekee Parisuhdekeskus Katajalle opinnäytetyötä. Aiemmin hän on työskennellyt Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry:ssä järjestökoordinaattorina, toiminut vapaaehtoisena mm. Korennon nuorisotiimin puheenjohtajana ja Endorfiini-jäsenlehden toimituskunnassa. Kokemusta järjestötoiminnasta hänellä on esim. Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry:n leiritoiminnassa, yhteistyöstä eri potilasjärjestöjen kanssa ja EF Education First-yrityksessä. Ekman on sosionomiopiskelija (AMK), seksuaalikasvattaja ja toteuttaa ensi vuonna Sexpo-säätiöllä seksuaalineuvojan opinnot.

Elina Helmanen on Familia ry:n toiminnanjohtaja. Hänellä on vahvaa osaamista erityisesti sosiaalialan järjestöistä ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä. Hän on työskennellyt aiemmin adoptioasioihin keskittyvässä järjestössä, perheiden ja lasten hyvinvointiin keskittyvässä järjestössä, poliittisessa tasa-arvojärjestössä, poliittisessa opiskelijajärjestössä sekä muissa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvissä tehtävissä.
Nykyisen työnsä kautta Helmanen kuuluu Monimuotoiset perheet -verkoston johtoryhmään ja on erittäin hyvin perillä erilaisten moninaisten perheiden hyvinvointiin ja epäkohtiin liittyvistä tekijöistä.
Teemoja, joiden parissa hän nykyisessä työssään lisäksi työskentelee ovat monikulttuurisuus, maahanmuutto, kotoutuminen, rasismin ja syrjinnän ehkäisy, monikielisyys ja yhdenvertaisuus.

Hugo Paananen on Suomen Lukiolaisten Liiton palvelusektorin varapuheenjohtaja ja tradenomiopiskelija. Lasten ja nuorten terveyteen ja osallistamiseen sekä yhdenvertaisuuteen liittyvät teemat ovat tärkeitä ja Hugolla on ymmärrystä ja osaamista seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvistä teemoista. Hän on toiminut nuorisovaikuttamisen ytimessä ja hänellä on vahvaa näkemystä siitä, millaisia toimia yhteiskunnassamme tarvitaan nuorten elämänlaadun parantamiseksi sekä motivaatiota toimia merkittävien tavoitteiden eteen.

Erovuorossa hallituksessa olivat Juha Jämsä, Silja Silvasti ja Riitta Särkelä.