Väestöliiton hallituksen uudet jäsenet

Väestöliiton syyskokouksessa valittiin kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kerrallaan kolme vuotta ja kukin voi olla maksimissaan kaksi kolmivuotiskautta hallituksessa. Erovuorossa olivat Andreas Blanco Sequeiros, Eero Löytömäki ja Suvi laru.

Heistä Suvi Laru on ollut mukana vasta kolme vuotta ja hänet valittiinkin uudelleen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Niko Eskelinen ja Sakari Tuomisto.

Suvi Laru on koulutukseltaan psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi (VALVIRA), Erityistason paripsykoterapeutti (VALVIRA, KELA), EMDR-terapeutti, ammatillinen opettaja ja työhyvinvointipainotteisen johtamisen erikoisammattitutkinto (JET). Hän työskentelee toiminnanjohtajana Parisuhdekeskus Katajassa. Suvi Laru on vahva osaaja järjestötoiminnassa ja psykologian alalla. Laru on toiminut asiantuntijana, tiimiesimiehenä ja palvelupäällikkönä. Larulla on osaamisensa ja kokemuksensa perusteella vankka osaaminen Väestöliiton toimialueisiin liittyen erityisesti perhetyöstä, parisuhdetyöstä ja vaikuttamistoiminnasta sekä vahvaa ymmärrystä yhteiskunnan vaateista, eri toimialueista, ihmisten tarpeista sekä pitkäaikaista järjestöjen toimintaympäristön tuntemusta. Hänellä on kokemusta valtionhallinnon valmisteluryhmistä  (STM, OM, THL), lisäksi hän toimii hyvinvointialueiden, valtakunnallisen parisuhdeverkoston ja eduskunnan parisuhdeverkoston kanssa. Hän on sitoutunut ja osallistunut aktiivisesti Väestöliiton hallitustyöhön.

Niko Eskelinen on väitöskirjatutkija, YTM, Turun yliopistosta ja hän toimii tällä hetkellä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen (SPY) ja Pohjoismaisen sosiaalipoliittisen yhdistyksen (Nordic ESPAnet) sihteerinä. Erityisesti Eskelisen keskeiset vahvuudet tulevat esiin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin sekä sosiaalisen eriarvoisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän omaa laajat verkostot tutkimuksen, järjestötoiminnan ja politiikan kentällä ja hänellä on yhdistys- ja järjestökentän osaamista.

Sakari Tuomisto on KTM, ekonomi ja Sosiaalipolitiikan asiantuntija SYL ry:ssä. Tuomisto tuntee opiskelijoiden arkeen ja moninaisiin elämäntilanteisiin liittyviä sosiaalisia kysymyksiä ja ongelmakohtia ja on vastannut perheellisiin opiskelijoihin liittyvästä edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä sekä osoittanut henkilökohtaista kiinnostusta perhe- ja väestöpoliittisiin kysymyksiin. Tuomisto on koordinoinut SYLin vaikuttamistoimintaa kuten päättäjätapaamisia, vaalikampanjan vaikuttamistyötä ja valtion budjettivaikuttamista. Hänellä on monipuoliset verkostot päättäjiin ja hän on toiminut yhteiskunnallisissa tehtävissä, kuten kansanedustajan avustajan, eduskuntaryhmän sivistyspoliittisena sihteerinä. Hänellä on valmiudet kansallisen järjestön talous- ja henkilöstöasioiden käsittelyyn hallituksen jäsenenä.

Hallituksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Hilkka Kemppi ja muina hallituksen jäseninä jatkavat Charlotta Ekman, Elina Helmanen, Saija Ohtonen-Jones, Hugo Paananen, Sanna Sekki ja Raija Sipilä.