Väestöliiton lausunto eduskunnalle Tulevaisuusselonteosta

Joukko ihmisiä piirissä ylhäältä päin kuvattuna, katsovat kameraan.

Väestöliitto keskittyi sivistysvaliokunnalle osoitetussa lausunnossaan 26.1.2023 erityisesti omaan perustehtäväänsä kuuluviin osa-alueisiin. Ehdotusten taustalla oli myös tuoretta tutkittua tietoa.

Tulevaisuusselonteossa esiteltiin erilaisia skenaarioita Suomen tulevaisuuden varalle. Yksikään skenaario tuskin toteutuu sellaisenaan, ja moniin kehityskulkuihin ehdimme vielä vaikuttaa.

Väestöliitto halusi lausunnossaan korostaa eri skenaarioiden kohdalla erityisesti työtä, jota tehdään ihmisten hyvinvoinnin, työn ja toimintakyvyn, samoin kuin toimivien ihmissuhteiden ja sosiaalisten verkostojen hyväksi. Hyvinvoivassa yhteisössä yksilö pystyy olemaan aktiivinen, ottamaan vastaan uuttaa tietoa, muokkaamaan omaa toimintaansa sen pohjalta, sekä olemaan tarvittaessa apuna ja tukena myös toisille.

Perheet kaikessa monimuotoisuudessaan ovat keskeinen ihmissuhteiden kasvualusta. Myös järjestötoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan merkittävä rooli ja potentiaali yhteisöllisyyden rakentajina on tärkeä tunnistaa ja tuoda esiin. Väestöpoliittisten suositusten kytkeminen vahvasti mukaan eri skenaarioihin on jatkotyöstämisessä erittäin suositeltavaa.

Tulevaisuuselonteon tehtävänä on tunnistaa päätöksenteon kannalta tärkeitä asioita tulevaisuutta varten. Selonteko muodostaa samalla pohjaa hallituksen ja eduskunnan työlle.

Lue lausunto kokonaisuudessa vaikuttamissivultamme.