Väestöliiton walk-in tukipisteen uudet toiminta-ajat

Rauhankyyhky Ukrainan lipun päällä.

Tarjoamme ammatillista keskusteluapua henkilöille, joiden elämää Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan suoraan tai välillisesti koskettaa, ensisijaisesti siis ukrainalaisille, heidän perheenjäsenilleen ja läheisilleen.

Walk-in piste on avoinna maanantaista torstaihin. Katso alla tarkemmat ajat ja toimitilat. Perjantaisin päivystys Vallilan HelpCenterissä.

Väestöliitto, yhdessä Suomen Urainalaisten yhdistyksen kanssa, tarjoaa Suomeen tulleille ukrainalaisille matalan kynnyksen tukea mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen haasteisiin. Walk-in toiminta on avoin kaikille Suomeen paenneille sekä heidän läheisilleen. Ukrainalaisten auttamistyössä toimivat vapaaehtoiset voivat myös hakeutua Walk-in-keskusteluavun piiriin. Koordinaattoreiden lisäksi, toiminnassa on mukana vapaaehtoisia, kulttuuri- ja kielitaitoisia psyykkisen ja emotionaalisen tuen ammattilaisia.

Ensisijaisten, humanitaarisen avun tarpeiden jälkeen monella Suomeen saapuneella, nousee mieleen erilaisia kysymyksiä ja omaan jaksamiseen liittyviä pohdintoja.  Tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ei ole, eikä järjestöjen tarjoamaa tukea ei tunneta, jolloin riskinä on, että jää yksin omien huoliensa kanssa.

Lisäksi Suomessa jo ennen sotaa asuneiden sukulaisten ja läheisten, vapaaehtoiseen avustustoimintaan osallistuvien sijaistraumatisoitumiseen ja tukeen ei ole olemassa nopeita kanavia. Sotaa paenneiden ja heidän läheistensä psyykkisen kuormituksen monisäikeisyys edellyttää heti alkuvaiheessa erityistä, ammatillista näkemystä sekä kielitaitoa ja kulttuurista osaamista.

Walk-in toiminnassa on kevätkaudella 2022 noussut esiin muun muassa perheväkivaltaan sekä aiempiin menetyksiin liittyviä, käsittelemättömiä haasteita. Moni asiakas on pohtinut tulevaisuutta, ollut huolissaan lasten asemasta, koulunkäynnistä, kielen oppimisesta, ystävyyssuhteista, omasta parisuhteestaan jne.

Walk-in toiminnassa on mahdollista saada tietoa oman jaksamisen tueksi, kuulla erilaisista palveluista, sekä keskustella mieltä painavista asioista ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti. Kaikki toiminnassa mukana olevat ammattilaiset noudattavat vaitiolovelvollisuutta eikä asiakkaan henkilötietoja kirjata mihinkään.

Kotoutumisen ja mielen hyvinvoinnin näkökulmasta on merkityksellistä, että saa tietoa ja tukea riittävän aikaisessa vaiheessa kieltä osaavien ja kulttuurin tuntevien ammattilaisten toimesta.

Olipa huolesi pieni tai suuri, ota yhteyttä tai tule suoraan Walk-in pisteelle! Suomessa ajattelemme niin, että jaettu huoli puolittuu.

Walk-in pisteet ovat avoinna ilman ajanvarausta:

  1. Suomen Ukrainalaisten yhdistyksen Vallilan HelpCenterissä, Teollisuuskatu 9F, Helsinki ti ja to klo 10-13.
  2. Väestöliiton tiloissa, Kalevankatu 16B, Helsinki 2krs. ma ja ke, klo 10-13

Muina aikoina sovi tapamaisesta puhelimitse +358 50 3257173 /Anita (suomi, venäjä, englanti) tai +358 41 478 3412 /Viktoriia (ukraina, venäjä) tai sähköpostitse anita.novitsky@vaestoliitto.fi tai viktoriia.ivanova@ukrainians.fi

Toiminta toteutetaan Helsingin kaupungin tuella ja on asiakkaille maksutonta. Ukrainankieliset oma-apu videot artikkelin lopussa.

Фінська НУО Вяєсотоліїтто разом з Товариством українців у Фінляндії  пропонує українцям, які приїхали до Фінляндії, низькопорогову підтримку для вирішення проблем психічного благополуччя та подолання емоційного навантаження. Walk-in діяльність відкрита для всіх, хто втік до Фінляндії та їхніх родичів. Волонтери, які допомагають українцям, також можуть отримувати підтримку  Walk-In. Крім координаторів, до роботи залучаються волонтери, культурно та лінгвістично компетентні фахівці з психологічної та емоційної підтримки.

Після основних потреб у гуманітарній допомозі у багатьох людей, які прибули до Фінляндії, виникають різні питання та міркування, пов’язані з їхнім власним життям. Немає інформації про послуги, які пропонує суспільство, і невідома підтримка, пропонована організаціями, тому є ризик, що ви залишитеся наодинці зі своїми турботами.

Крім того, відсутні швидкі канали замісної травматизації та підтримки родичів та близьких, які вже проживали у Фінляндії до війни, які беруть участь у діяльності з надання добровільної допомоги. Багатогранність психологічного тягаря тих, хто втік з війни та їх близьких, вимагає від самого початку особливого, професійного бачення, а також мовної та культурної компетенції.

Весною 2022 року на перший план вийшли невирішені проблеми, пов’язані з попередніми втратами. Багато клієнтів були занепокоєні про майбутнє, турбувалися про статус своїх дітей, навчання в школі, вивчення мови, дружбу, власні відносини і т.д.

На зустрічах Walk-in можна отримати інформацію для підтримки власного подолання, почути різноманітні послуги та конфіденційно обговорити важливі питання з професіоналом. Усі фахівці, які беруть участь у роботі, дотримуються обов’язку конфіденційності, а особиста інформація клієнта ніде не фіксується.З точки зору інтеграції та психічного благополуччя важливо отримувати інформацію та підтримку на досить ранньому етапі від професіоналів, які знають мову та знають культуру.

Незалежно від того, мала ваша проблема або велика, зв’яжіться з нами або приходьте прямо до Walk-in! У Фінляндії ми вважаємо, що загальна турбота зменшується вдвічі.

Walk-in без попереднього запису:

  1. Товариство українців у Фінляндії , Teollisuuskatu 9F, Helsinki вівторок та четвер з 10.00 до 13.00
  2. НГО Вяєсотоліїтто, Kalevankatu 16b, Helsinki, другий поверх, понеділок та середа з 10.00 до 13.00

В інший час домовитись про зустріч за телефоном +358 50 3257173 /Аніта (фінська, російська, англійська  )  та +358 41 478 3412  /Вікторія ( українська, російська). Або електронною поштою anita.novitsky@vaestoliitto.fi  / viktoriia.ivanova@ukrainians.fi

Діяльність ведеться за підтримки міста Гельсінкі та є безкоштовною для клієнтів.

Bідео:

Війна в Україні. Кризи та травми у свідомості людини.

Як можна зменшити психологічну та фізичну напругу після важкого досвіду.

Як дорослий може підтримати дитину?