Väestöliitto 80 vuotta tänään

Kuva Väestöliiton vanhoista julkaisuista.

Väestöliitto täyttää tänään, Ystävänpäivänä 14.helmikuuta, 80 vuotta.

Väestöliitto perustettiin 80 vuotta sitten vuonna 1941 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Maamme oli tuolloin talvisodan jälkeen tilanteessa, jossa vajaat puoli miljoonaa siirtolaista joutui sopeutumaan uusiin oloihin. Perhe- ja väestöpoliittiset ongelmat olivat sekä yksilön että yhteiskunnankin tasolla suuret. Väestöliitto perustettiinkin etsimään niille ratkaisua tai antamaan edes vähäistä apua hätää kärsineille. Jaoimme perhelisätarvikkeina mm. huonekaluja, astioita ja vaatteita vähävaraisille perheille.

Vuosikymmenten kuluessa Väestöliiton tavoitteena on ollut edistää maamme perheiden hyvinvointia. Eri aikoina on vaikutettu asuntopolitiikkaan, kansanterveystyöhön, perheiden taloudellisen aseman kohentamiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Väestökysymys on myös ollut kantava teema vuosien saatossa. Uusia työmuotoja on yritetty löytää jatkuvasti ja vastata kulloinkin yhteiskunnassa ja ihmisten hyvinvoinnissa esiintyviin haasteisiin.

Nykyään jaamme tietoa ja tarjoamme matalan kynnyksen tukea nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden tueksi mm. verkkopalvelussamme hyvakysymys.fi. Meillä on oma Väestöntutkimuslaitos ja edistämme seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia Suomessa ja globaalisti.

Kaikessa toiminnassamme pyrimme edistämään ihmisoikeuksien toteutumista, moninaisuuden arvostamista ja yhdenvertaisuutta. Kaikki sukupuolet, perhemuodot, ihmisten erilaiset taustat ja seksuaaliset suuntautumiset ovat yhtä arvokkaita.

Väestöliiton Instagramin ja Facebookin Tarinassa on toimitusjohtaja Eija Koivurannan tervehdys kaikille Väestöliiton ystäville. Jos haluat, voit jättää oman syntymäpäiväonnittelusi tai muun tervehdyksesi Väestöliitolle kommenttikenttään.

Lue myös Eija Koivurannan blogi Ihmisten välistä yhteyttä vahvistamassa.