Väestöliitto hakee markkinointiviestinnän harjoittelijaa

Liitytään yhteen kampanjan kollaasi.

Etsimme Väestöliiton varainhankintaan markkinointiviestinnän harjoittelijaa.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluvat varainhankinnan markkinointiviestintään liittyvät monipuoliset suunnittelu-, koordinaatio- ja toimeenpanotehtävät sekä muut varainhankintaa tukevat tehtävät. Tehtävät liittyvät etenkin Väestöliiton uuden Liitytään yhteen -kampanjan, jouluvetoomuksen ja muiden lahjoitustapojen markkinointiin. Työnkuvaan voi sisältyä esim. seuraavia osa-alueita:

  • viestintä sosiaalisen median kanavissa + muut viestintätehtävät (mm. sisällöntuotanto kuva-, teksti- ja videomuodossa, verkkosivujen ylläpitäminen ja mediayhteydet)
  • digimarkkinointi (mm. Facebook-mainonta + SEM)
  • digitaalisen keräysalustan kehittäminen ja hallinta
  • markkinoinnin suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuminen
  • varainhankintaa tukevat kartoitustehtävät
  • varainhankinnan yhteys- ja asiakaspalvelutehtäviä

Harjoittelu sopii hyvin esimerkiksi markkinoinnin tai viestinnän tradenomi (AMK) opiskelijalle, joka hallitsee etenkin sosiaalisen median ja digimarkkinoinnin keinot ja kanavat sekä sujuvan, puhuttelevan ja osallistavan sisällöntuotannon. Toivomme, että Väestöliiton työ hyvinvoinnin, hyvien ihmissuhteiden ja ihmisoikeuksien hyväksi on lähellä sydäntäsi ja tunnet kipinää ja paloa olla mukana vahvistamassa Väestöliiton kehittyvää varainhankintaa. Harjoittelupaikka tarjoaa hienon mahdollisuuden käyttää ja kehittää monipuolisesti, innovatiivisesti ja itsenäisestikin markkinointiviestinnän osaamistasi sekä varainhankintaan liittyviä taitoja.

Työskentelemme etänä mahdollisesti koko harjoittelun ajan. Tehtävään perehdytetään pääosin teamsissa, jossa myös yhteistyö ja ohjaus tapahtuvat. Harjoittelu on palkallinen.

Hae tehtävää maanantaihin 12.10.2021 klo 23.59 mennessä. Liitä hakemukseesi CV ja vapaamuotoinen hakemuskirje. Muista tallentaa liitteet ennen lähettämistä. Tee hakemus tästä linkistä.

Lisätietoja rekrytointiin tai harjoitteluun liittyen voit kysyä sähköpostitse: mervi.saikkonen@vaestoliitto.fi