Väestöliitto – koska tarvitsemme toisiamme

Kuvassa kiteytetään Väestöliiton strategia visuaalisesti.

Väestöliitto on uudistanut strategiansa. Olemme linjanneet, miten tässä muuttuvassa maailmassa suuntaamme tulevaan.

Strategiassamme keskeistä ovat neljä ohjelmaa, joissa jäsentyvät toimintamme tavoitteet ja eri ulottuvuudet. Sanoitimme arvomme myös hieman uudelleen ja lupauksemme mukaisesti olemme edelleen toivon, onnellisuuden ja ihmisoikeuksien asialla.

Teemme työtä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi, edistämme seksuaalioikeuksia, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta.

Tavoittelemme maailmaa, jossa ihmiset voivat hyvin ja löytävät yhteyden toisiinsa ja jossa jokaisella on elämää rikastuttavia ihmissuhteita.  Väestöliitto-järjestönä haluamme olla yhteiskunnan eri toimijoita kokoava, ihmisoikeuksia puolustava ja hyvinvointia rakentava Väestöliitto-yhteisö.

Väestöliitto-yhteisö -ajattelu korostaa niin yhteistyön, verkostojen kuin palvelumme asiakkaitten ja toimintamme kohderyhmien tärkeyttä, unohtamatta henkilöstöä ja jäsenjärjestöjämme. Kutsumme eri toimijoita osallistumaan yhteisöömme: käyttämään palveluja, perehtymään tutkimustuloksiin ja keskustelemaan niistä, seuraamaan ja muotoilemaan yhteiskunnallista vaikuttamistyötämme, rakentamaan kumppanuuksia tai tekemään lahjoituksen työhömme.

Arvot on sanoitettu uudella tavalla strategiassamme. Ne ovat Luotettavuus, Ihmisläheisyys, Oikeudenmukaisuus ja Rohkeus.

Toimimme avoimesti tutkitun tiedon, asiantuntemuksen ja työssämme saadun kokemustiedon perusteella. Olemme helposti lähestyttäviä ja viestimme selkeästi. Toimimme ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta. Olemme ennakkoluulottomia ja aktiivisia ja rakennamme inhimillistä maailmaa meitä kaikkia varten.

Olemme määritelleet yhteiskuntavastuun, joka läpäisee kaiken toiminnan. Toimintamme väestön hyvinvoinnin puolesta on ihmisoikeusperustaista ja perustuu kestävän kehityksen tavoitteille. Noudatamme järjestöjen hyvän hallinnon periaatteita.

Neljä ohjelmaa kokoavat Väestöliiton laajan työn ja strategiset tavoitteet. Ohjelmat ovat: Väestöpoliittinen ohjelma, Kestävän kehityksen ohjelma, Turvallisen läheisyyden ohjelma (valmistelussa) sekä Väestöliitto-yhteisön rakentamisen ohjelma (valmistelussa). Ohjelmallinen ajattelu on uudenlaista Väestöliiton strategiassa ja päivitämme tavoitteita ja strategiaa tarvittaessa strategiakauden aikana.

Oheinen kuva on kiteytys strategiastamme.