Väestöliitto mukana SHAREFI-konsortiossa, jolle rahoitusta tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen

Suomen Akatemia on jakanut viimeiset FIRI2023-rahoitukset kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen. Yksi rahoituksen saaneista on Itä-Suomen yliopiston, Väestöliiton, Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – Finland (SHAREFI) -infrastruktuuri.

Myönnetyllä rahoituksella edistetään väestön ikääntymisen haasteisiin vastaamista tukemalla tutkimusympäristöä, joka keskittyy pitkittäisaineiston hankintaan Suomen väestöstä ja aineiston analysointiin sekä soveltuvien menetelmien kehittämiseen.

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos on toiminut SHARE Suomen tieteellisenä edustajana sekä aineistokeruiden maakoordinaattorina vuodesta 2016 asti. Varsinaiseen aineistokeruuseen Suomi liittyi mukaan vuonna 2017 seitsemännen aallon yhteydessä. Tällä hetkellä käynnissä on 10. aalto. Uuden konsortiorahoituksen myötä päävastuu siirtyy 11. tutkimusaallon alkaessa Itä-Suomen yliopistoon.

SHAREFI:n saama kokonaisrahoitus oli reilut 1,8 miljoonaa euroa, josta Väestöliiton osuus on noin 200 000 euroa.

SHARE on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka on tuottanut monitieteistä pitkittäisaineistoa yli 50-vuotiaiden terveydestä, taloudesta ja sosiaalisista suhteista vuodesta 2004 lähtien. Aineisto kattaa tällä hetkellä 530 000 yksilötason haastattelua 28 Euroopan maasta mukaan lukien Israel.

SHARE on ainoa aidosti vertailukelpoinen lähde ikääntyneiden eurooppalaisten ja heidän perheenjäsentensä elinolojen vertailuun. Poikkitieteellisen paneelirakenteensa ansiosta SHARE:lla voidaan tutkia terveyden, talouden, työnteon ja sosiaalisten suhteiden vuorovaikutusta ajassa.

Lue lisää

Suomen Akatemialta huomattava rahoitus tutkimusinfrastruktuureille, uutinen 1.2.2024

SHARE Suomi Väestöliiton verkkosivuilla.